O Kongresonie w pytaniach i odpowiedziach – krótki wywiad

Wywiad z Jankiem, jednym z organizatorów KONGRESONA

B: Po co szukać wspólnoty anarchistycznej – wolnościowej  w świecie, w którym są one marginesem i ich cele są trudne do zrewidowania?

J: Trzeba szukać wspólnot, z którymi się identyfikujemy … lubię być z anarchistami i anarchistkami, lub szerzej z wolnościowcami … łatwiej wspólnie walczyć o swoje sprawy, w ten sposób możemy też pomóc innym … a poza tym z kim jak nie z nimi mam przyjemność
z takim zapałem zwalczać kapitalizm i władzę.

B: Skąd się wzięła nazwa Kongresono?

J: Kongresono to twór szczęśliwy. Nie jest kongresem i zjazdem, ale raczej zajazdem na paskudę kapitalistyczno klerykalnego państwa. No i może stać sie pierwszym słowem odpowiedzi jak to zmienić.

B: Jaki konflikt w ruchu anarchistycznym uważasz za twórczy?

J: Konflikt idei i intelektu czy przekonań, tak. Natomiast, prywatne wojenki, nie … i nie zamierzamy ich prowadzić.

B: Po co szukać wspólnoty anarchistycznej wolnościowej w świecie, w którym są one zmarginalizowane, a cele są często rozbieżne? Czy nam się uda?

J: Z całą pewnością się uda!!!! stworzymy na pewno coś surrealistycznego i anarchistycznego …

a dalej już tylko niewiadoma, gdzie każdy i każda z nas może wypełnić puste pola…

wywiad pochodzi z kongresono.wordpress.com