JEŚLI CZUJESZ SIĘ WYKORZYSTANA, MOŻESZ ZWRÓCIĆ SIĘ DO NAS O POMOC! AKTYWNA SOLIDARNOŚĆ! // ЯКЩО ПОТРЕБУЄШ ДОПОМОГИ, ТО МОЖЕШ ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАС! АКТИВНА СОЛІДАРНІСТЬ! // ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ПРИНУЖДЕНИЕ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ ЗА ПОМОЩЬЮ! АКТИВНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ! [pl / ukr / ru]

Wpis nadesłany. Dziękujemy.

***

Sytuacje konfliktów zbrojnych, w których dochodzi do przemieszczania się i przekraczania granic przez wiele kobiet – młode kobiety, kobiety z dziećmi lub osobami niesamodzielnymi -, mogą być źródłem wielu wydarzeń, w których dochodzi do nadużyć. Do najczęstszych i najpoważniejszych należą te, w których dochodzi do przemocy seksualnej w kontekście konfliktów zbrojnych. Przemoc seksualna związana z wojną obejmuje gwałt, wymuszoną prostytucję, wymuszoną ciążę, wymuszoną aborcję, wymuszoną sterylizację, wymuszone małżeństwo, tymczasowe wymuszone małżeństwo i wszelkie inne formy przemocy seksualnej wobec kobiet, mężczyzn, dziewcząt i chłopców, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z konfliktem zbrojnym. Przemoc seksualna związana z wojną może mieć miejsce w kontekście handlu ludźmi lub prowadzić do handlu ludźmi w celu wymuszania prostytucji. W tym dokumencie chcemy bardzo krótko wyjaśnić, czym jest handel ludźmi i czym różni się od innych sytuacji, z którymi można się spotkać. Na końcu tego dokumentu znajdziesz organizacje hiszpańskie, do których możesz się zwrócić po wsparcie w każdej sytuacji, w związku z nadużyciem lub naruszeniem praw.

Zjawisko handlu ludźmi definiuje się poprzez trzy główne elementy:

– czynność polegającą na werbowaniu, przewożeniu, przekazywaniu, ukrywaniu lub przyjmowaniu osób;

– środki, za pomocą których popełniany jest czyn: groźby lub użycie siły lub inne formy przymusu, uprowadzenie, oszustwo, podstęp, nadużycie władzy lub wykorzystanie bezbronnej pozycji osób;

– cel polegający na wykorzystywaniu pracy innych osób, zwykle w warunkach podobnych do niewolnictwa, w celu osiągnięcia korzyści finansowych.

Zjawisko to należy odróżnić od przemytu ludzi. Oba są przestępstwami, ale w przypadku handlu ludźmi jest to przestępstwo przeciwko osobom, a w przypadku przemytu jest to przestępstwo przeciwko granicom państw. Nie oznacza to, że w przypadku przemytu ludzi nie dochodzi do innych nadużyć lub przestępstw, które dotykają osób będących jego przedmiotem, ani że warunki przemytu nie są same w sobie nadużyciem. Różnica polega na tym, że przemyt osób polega na „nielegalnym” przeniesieniu z jednego kraju do drugiego w celu uzyskania korzyści finansowych, ale nie na późniejszym wykorzystywaniu pracy osoby będącej jego przedmiotem. Osoba, która padła ofiarą przemytu, zaciąga dług, który musi spłacić wszelkimi możliwymi sposobami. W przypadku handlu ludźmi, który nie wiąże się z przemytem transgranicznym, osoba będąca przedmiotem handlu jest wykorzystywana do pracy. Handel ludźmi może odbywać się w każdym celu związanym z wyzyskiem: w celu pracy w „zalegalizowanych” dziedzinach gospodarki, takich jak rolnictwo czy służba domowa, lub w dziedzinach „nieuznawanych”, takich jak prostytucja. Handel ludźmi może mieć miejsce także w kontekście konfliktów wojennych lub innych, w celu rekrutowania bojowników, wykorzystywania kobiet i dziewcząt jako strategii wojennej itp.

Jeśli znajdziesz się na granicy kraju innego niż Twój uciekając ze strefy wojny, i chcesz zapobiec ryzyku lub je zminimalizować, możesz wziąć pod uwagę kilka rzeczy:

– Staraj się zachować bezpieczeństwo swoich dokumentów (paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). Nikt nie powinien ci ich odbierać i staraj się nie przekazywać ich nikomu, kto nie posiada odpowiedniej akredytacji jako organizacja humanitarna.

– Nikt nie ma prawa Ci grozić, napadać ani szantażować, ale niektórzy mogą wykorzystać Twoją bezbronność, aby to zrobić.

– Gdy opuszczasz miejsce lub obszar, w którym się znajdujesz, najlepiej jest poruszać się szlakami i trasami wyznaczonymi przez krajowe i międzynarodowe organizacje humanitarne.

– Jeśli jednak nie możesz czekać lub jesteś gotów podjąć pewne ryzyko, aby przenieść się do bezpieczniejszego kraju, ważne jest, aby to zrobić w odpowiedni sposób:

– Staraj się nie iść sam/@, ale z przyjacielem lub inną dorosłą osobą.

– Staraj się rejestrować swoje przemieszczanie się, aby w razie niebezpieczeństwa władze, instytucje lub krewni mogli cię odszukać. Za pomocą dostępnych środków można zgłaszać drobne szczegóły, takie jak nazwiska i nazwy (osób, wsi, miast, miejscowości), adresy, tablice rejestracyjne itp.

Jeśli przyjeżdżasz do Hiszpanii lub planujesz przyjazd do tego kraju:

– W hiszpańskim prawie karnym istnieje przestępstwo zwane „handlem ludźmi”, które karze osoby zmuszające, wymuszające lub podstępnie nakłaniające innych do wykonywania pewnych czynności w celu uzyskania korzyści ekonomicznych. Do takich rzeczy należy przymusowa prostytucja.

– Wiedząc o istnieniu tego zjawiska, musimy poinformować, że istnieje wiele takich przypadków, sytuacji etc. Mogą się zdarzyć przypadki handlu ludźmi lub przypadki, w których osoba, która nie jest zmuszana do prostytucji, może zostać wykorzystywana, ponieważ w Hiszpanii działalność ta nie jest uznawana za pracę i dlatego nie ma ram prawnych chroniących prawa osób świadczących usługi seksualne.

– Możesz zostać zmuszon@ do prostytucji podstępem, przymusem, groźbą lub przemocą, a oni mogą wykorzystać to ekonomicznie, nie dając ci możliwości uwolnienia się od tej sytuacji.

– Możesz być zmuszona do pracy jako prostytutka, aby spłacać dług, ale mimo wielu godzin pracy nigdy nie jesteś w stanie realnie go spłacić , ponieważ dochodzi do fałszowania danych liczbowych i nieuczciwych warunków spłaty.

– Możesz być skłonna do uprawiania prostytucji, aby utrzymać się finansowo przez pewien czas, ale możesz nie zgadzać się na warunki, na jakich to się odbywa, lub na usługi, które musisz świadczyć.

– Może być też tak, że chcesz pracować jako prostytutka i potrzebujesz informacji i pomocy, jak to robić bezpiecznie, lub potrzebujesz wsparcia w innych kwestiach, takich jak imigracja, azyl, rodzina itp.

– W Hiszpanii istnieją mechanizmy prawne chroniące ofiary handlu ludźmi, ale są też organizacje, które mogą udzielić wsparcia w innych sytuacjach, które – choć nie są handlem ludźmi – opisaliśmy.

– Jeśli po przyjeździe do Hiszpanii potrzebujesz wsparcia, porady, pomocy lub informacji, możesz zwrócić się do wypisanych poniżej organizacji. Wszystkie one zapewnią Ci poufność, wsparcie, porady prawne, pomoc socjalną, ekonomiczną, prawną, emocjonalną i psychologiczną. Jeśli któraś z tych osób nie będzie w stanie pomóc, skieruje Cię do kogoś, kto będzie w stanie to zrobić i skontaktuje Cię z kimś, kto pomoże Ci być bezpieczn@.

PUNKTY WSPARCIA DLA KOBIET (CIS LUB TRANS) LUB OSÓB W SYTUACJI PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, HANDEL LUDŹMI W CELU WYMUSZANIA PROSTYTUCJI LUB W SYTUACJI ŁAMANIA PRAW Numer telefonu dla ofiar przemocy ze względu na płeć (bezpłatny w całej Hiszpanii/24 h): 016

MADRYT I CAŁA WSPÓLNOTA MADRYTU

Projekt Nadzieja Całodobowy numer telefonu: +34 607 542 515

ANDALUZJA

APDHA. Stowarzyszenie Na Rzecz Praw Człowieka w Andaluzji

Sevilla: C/Blanco, 5. Tlf: 0034 954536270

Akcja sieć w Andaluzji (Acción en red Andalucía) Tlf: 0034 954902012

Sewilla: C/Curtidurías, 15 bajo

Granada: C/ Enriqueta Lozano, 7 bajo

KATALONIA

Sicar Telefon całodobowy: +34 679654088

Genera. Stowarzyszenie na rzecz obrony praw kobiet Rambla del Raval, 5 1º2ª. Barcelona Tel. 0034 933296043 lub +34 648702492/ +34 638125819

Àmbit Prevenció – Àmbit Dona C/ Sant Rafael, bajos, Barcelona Tel. 0034 933177059

Miejsce dla kobiety (El lloc de la Dona- Oblatas) Avenida Drassanes, 27 bajos Barcelona Tel. 0034 934412809

MURCIA

Stowarzyszenie CATS C/Alfande, 1 bajo. Murcia Tlf: 0034 968280627

KRAJ BASKÓW

Stowarzyszenie Askabide C/ Amparo, 1. Lonja.

Bilbao Tel.: 0934 944164828

Centrum Aukera C/Isabel II nº7 principal puerta 3.

San Sebastián/Donostia Telf: 0034 943457738

***

ЯКЩО ПОТРЕБУЄШ ДОПОМОГИ, ТО МОЖЕШ ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАС!

АКТИВНА СОЛІДАРНІСТЬ!

Ситуації збройних конфліктів, в яких багато жінок подорожують і перетинають кордони:

молоді жінки, жінки з дітьми або з утриманцями, можуть бути джерелом зловживання.

Найпоширенішими та найважчими є випадки сексуального насильства в контексті збройних конфліктів.

Сексуальне насильство, пов’язане з війною, включає зґвалтування, примусову проституцію, примусову вагітність,

примусовий аборт, примусову стерилізацію, примусовий шлюб, тимчасовий примусовий шлюб та будь-які інші форми сексуального

насильства щодо жінок, чоловіків, дівчат і хлопців, які прямо чи опосередковано пов’язані зі збройним конфліктом .

Сексуальне насильство, яке пов’язане з війною, може мати місце в контексті торгівлі людьми або призвести до торгівлі людьми

з метою примусової проституції. У цьому документі ми хочемо дуже коротко пояснити, що таке торгівля людьми і чим вона відрізняється

від інших ситуацій, з якими ви можете зіткнутися. У будь-якому випадку, в кінці цього документа ви знайдете іспанські організації, до

яких ви можете звернутися за підтримкою в будь-якій ситуації щодо зловживання або порушення твоїх прав.  

Явище торгівлі людьми визначається трьома основними елементами:

– Акт вербування, транспортування, передачі, переховування або прийому осіб.

– засоби, за допомогою яких вчиняється діяння: погрози чи застосування сили чи інших форм примусу, викрадення, шахрайство, обман, зловживання

владою або використання вразливого становища цих осіб.

– Мета використання чужої праці, як правило, в умовах, подібних до рабства, для отримання фінансової вигоди.

Явище торгівлі людьми слід відрізняти від контрабанди людей. І те й інше є злочином, але коли йдеться про торгівлю людьми – то проти людей, а

коли йдеться про контрабанду – то проти національних кордонів. Це не означає, що контрабанда людей не передбачає інших зловживань чи злочинів,

які стосуються відповідної особи, а також що умови контрабанди самі по собі не є образливими. Різниця полягає в тому, що контрабанда людей –

це «незаконне» переміщення з однієї країни в іншу з метою фінансової вигоди, але не подальша експлуатація роботи відповідної особи. У особи,

яка стала жертвою контрабанди, виникає борг, який він повинен погасити всіма можливими способами.

У разі торгівлі людьми, яка не передбачає транскордонної контрабанди, жертва торгівлі людьми експлуатується для роботи. Торгівля людьми може мати

місце з будь-якою метою, пов’язаною з експлуатацією: для роботи в «легалізованих» сферах економіки, таких як сільське господарство або домашнє

обслуговування, або в «невизнаних» сферах, таких як проституція. Торгівля людьми також може мати місце в контексті конфлікту з метою вербування бійців,

використання жінок і дівчат як стратегії війни тощо.

Якщо ви опинилися на кордоні іншої країни, рятуючись від зони бойових дій, і хочете запобігти чи мінімізувати ризики, ви можете розглянути кілька речей:

– Намагайтеся зберігати свої документи (паспорт, посвідчення особи або інший документ, що посвідчує вашу особу) у безпеці. Ніхто не повинен забирати

їх у вас і намагатися не віддавати нікому, хто не має належної акредитації як гуманітарна організація.

– Ніхто не має права погрожувати, нападати або шантажувати вас, але деякі можуть використовувати вашу вразливість для цього.

– Коли ви покидаєте місце чи місцевість, у якій перебуваєте, найкраще йти за маршрутами та маршрутами, визначеними національними та міжнародними гуманітарними

організаціями.

– Однак, якщо ви не можете чекати або готові піти на певний ризик, щоб переїхати до безпечнішої країни, важливо зробити це правильно:

 – Намагайтеся йти не один, а з другом або іншим дорослим.

 – Намагайтеся фіксувати ваші переміщення, щоб у разі надзвичайної ситуації вас знайшли органи влади, установи чи родичі. Дрібні деталі, такі

як імена та прізвища (люди, села, міста, селища), адреси, номерні знаки тощо можна повідомити за допомогою доступних засобів.

Якщо ви приїжджаєте або плануєте приїхати до Іспанії:

– У кримінальному законодавстві Іспанії існує злочин, який називається «торгівля людьми». Караються особи, які змушують, примушують або шахрайським шляхом

спонукають інших до певної діяльності з метою отримання економічної вигоди. Однією з таких речей є примусова проституція.

– Знаючи про існування цього явища, маємо повідомити, що є багато випадків, ситуацій тощо. Можуть бути випадки торгівлі людьми або випадки, коли особа,

яку не примушують займатися проституцією, може бути експлуатованою, оскільки ця діяльність не вважається роботою в Іспанії, і тому немає правової бази

для захисту прав працівників секс-бізнесу.

– Вас можна змусити займатися проституцією хитрістю, примусом,

погрозами чи насильством, і вони можуть використовувати це економічно, не даючи вам

можливості вирватися на свободу.

– Можливо, вас примушують працювати повією, щоб сплатити борг, але незважаючи на багатогодинну роботу, ви ніколи не зможете його реально сплатити

через шахрайські цифри та несправедливі умови погашення.

– Ви можете бути готові займатися проституцією, щоб на деякий час підтримати себе фінансово, але ви можете не погодитися з умовами, на яких це робиться,

або послугами, які ви повинні надавати.

– Можливо також, що ви хочете працювати повією і потребуєте інформації та допомоги, як це зробити безпечно, або вам потрібна підтримка з інших питань,

таких як імміграція, притулок, сім’я тощо.

– В Іспанії існують правові механізми захисту жертв торгівлі людьми, але є також організації, які можуть надати підтримку в інших ситуаціях, які ми не описали.

– Якщо вам потрібна підтримка, порада, допомога чи інформація після приїзду в Іспанію, ви можете звернутися до наступних організацій. Усі вони нададуть вам

конфіденційність, підтримку, юридичну консультацію, соціальну, економічну, правозахисну, емоційну та психологічну допомогу. Якщо хтось із цих людей не зможе

допомогти, він направить вас до того, хто зможе це зробити, і зв’яжеться з кимось, щоб допомогти вам залишатися в безпеці.

ПУНКТИ ПІДТРИМКИ ЖІНОК АБО ЛЮДЕЙ У ВИПАДКУ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА, ТОРГІВЛІ З ОБЛАСТЬЮ ПРОСТИТУЦІЇ АБО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Номер телефону для жертв гендерного насильства (безкоштовно по всій Іспанії / 24 години): 016

МАДРИД І ВСЯ ГРОМАДА МАДРИДА

Проект Надія

Телефон 24/7: +34 607 542 515

АНДАЛУСІЯ

APDHA. Асоціація з прав людини в Андалусії

Севілья: C / Blanco White, 5. Tlf: 0034 954536270

Ланцюгова акція в Андалусії (Acción en red Andalucía)

Тел.: 0034 954902012

Севілья: C / Curtidurías, 15 bajo

Гранада: C / Enriqueta Lozano, 7 bajo

КАТАЛОНІЯ

Sikar

Цілодобовий телефон: +34 679654088

Genera. Асоціація захисту прав жінок

Рамбла-дель-Раваль, 5 1º2ª. Барселона

тел. 0034 933296043 або +34 648702492 / +34 638125819

Àmbit Prevenció – Àmbit Dona

C / Сант-Рафаель, Бахос, Барселона

тел. 0034 933177059

Місце для жінки (El lloc de la Dona- Oblatas)

Avenida Drassanes, 27 bajos Barcelona

тел. 0034 934412809

МУРСІЯ

Асоціація CATS

C / Alfande, 1 байт. Мурсія

тел.: 0034 968280627

КРАЇНА БАСКІВ

Асоціація Аскабід

С / Ампаро, 1. Лоня. Більбао

Тел.: 0934 944164828

Центр Aukera

C / Isabel II nº7 principal puerta 3. San Sebastián / Donostia

Тел.: 0034 943457738

***

ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ПРИНУЖДЕНИЕ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ ЗА ПОМОЩЬЮ! АКТИВНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ!

Ситуации вооруженного конфликта, связанные с перемещением или перемещением через границы многих женщин: молодых женщин, имеющих сыновей и дочерей или находящихся на иждивении лиц, могут привести к различным ситуациям жестокого обращения. К числу наиболее частых и серьезных принадлежат ситуации сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта. Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, включает изнасилование, принуждение к проституции, принудительную беременность, принудительный аборт, принудительную стерилизацию, принудительный брак, временный принудительный брак и любую другую форму сексуального насилия в отношении женщин, мужчин, девочек или мальчиков, прямо или косвенно связанную с конфликтом. Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, может иметь место в контексте торговли людьми или привести к торговле людьми с целью принуждения к проституции. В этом документе мы хотим очень кратко объяснить, из чего состоит торговля людьми и чем она отличается от других типов ситуаций, с которыми вы можете столкнуться. В любом случае, в конце этого документа вы найдете ресурсы, к которым вы можете обратиться за поддержкой в ​​любой ситуации злоупотребления или нарушения прав, в которой вы оказались.

Явление торговли людьми определяется тремя основными элементами:

– Акт вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или приема лиц

– Способы совершения деяния: угрозы или применение силы или другие формы принуждения, похищение людей, мошенничество, обман, злоупотребление властью или ситуация уязвимости.

– Цель эксплуатации труда других в условиях, обычно сходных с рабством, для получения экономической прибыли.

Это явление следует отличать от контрабанды людей. Оба являются преступлениями, но в случае торговли людьми это преступление, совершенное против людей, а в случае контрабанды людей это преступление, совершенное против границ государств. Это не означает, что в случаях контрабанды людей нет других злоупотреблений или преступлений, которые затрагивают людей, которых переправляют, или что сами по себе условия контрабанды не являются оскорбительными. Разница в том, что контрабандa людей предполагает «незаконный» переезд из одной страны в другую в обмен на финансовую выгоду, а не последующую эксплуатацию труда жертвы торговли людьми. У лица, ставшего жертвой контрабанды людей, возникнет долг перед лицом или лицами, занимающимися контрабандoй, который необходимо погасить с помощью имеющихся в их распоряжении средств.

В случае торговли людьми, которая также не предполагает трансграничную передачу, будет иметь место трудовая эксплуатация жертвы торговли людьми. Торговля людьми может осуществляться в любых эксплуататорских целях: в целях труда в «узаконенных» сферах экономики, таких как сельское хозяйство или работа в качестве домашней прислуги, или в «непризнанных» сферах, таких как проституция. Явление торговли людьми может также иметь место в контексте конфликта с целью получения комбатантов, жестокого обращения с женщинами и девочками в качестве военной стратегии и т. д.

Если вы оказались на границе чужой страны, спасаясь бегством из зоны конфликта, чтобы предотвратить или свести к минимуму риски, вы можете принять во внимание некоторые вещи:

– Старайтесь хранить свои документы в безопасности (паспорт, документ удостоверяющий личность, или любой другой документ, удостоверяющий вашу личность). Никто не должен воровать их и стараться не передавать никому, кто не имеет надлежащей аккредитации в качестве гуманитарной силы.

– Никто не имеет права угрожать вам, нападать или шантажировать вас, но могут быть люди, которые воспользуются вашей уязвимостью, чтобы сделать это.

– Когда вы переезжаете из места или области, где вам лучше всего, делайте это по каналам и маршрутам, установленным национальными и международными гуманитарными силами.

– Но если вы не можете ждать или готовы пойти на определенный риск, чтобы переехать в более безопасную страну, важно, чтобы:

o Старайтесь не идти в одиночку, а двигайтесь с другом или другим взрослым

o Старайтесь оставлять записи о своих передвижениях, чтобы в случае опасности власти, учреждения или ваши родственники могли вас разыскать. Вы можете сообщать мелкие детали с помощью подручных средств, таких как имена (людей, городов), адреса, номерные знаки и т. д.

Если вы прибываете в Испанию или планируете приехать в Испанию:

– В испанской уголовной системе есть преступление, называемое «торговля людьми», которое наказывает людей, которые принуждают, принуждают или обманывают других для совершения определенных действий с целью получения экономической выгоды. Среди этих вещей – принудительная проституция.

– Зная о существовании этого явления, мы должны сообщить вам, что существует множество случаев, степеней и ситуаций. Могут быть случаи торговли людьми или могут быть случаи, когда без принуждения к проституции вы можете подвергнуться жестокому обращению, поскольку в Испании эта деятельность не признается работой и, следовательно, нет трудовой базы, защищающей права секс-работников. .

o Возможно что обманом, принуждением, угрозами или насилием они принуждают вас заниматься проституцией и извлекают из этого материальную выгоду, не давая вам возможности освободиться от этой ситуации.

o Может случиться так, что перед лицом долга, полученного при переезде в Испанию, вас заставят заниматься проституцией, чтобы погасить долг, но, несмотря на часы работы, вам никогда не удастся вернуть деньги, потому что подделывают суммы и выдумывают оскорбительные условия возвращения долга.

o Возможно что вы готовы заниматься проституцией, чтобы какое-то время обеспечить себя финансово, но вы не согласны с условиями, в которых вы в конечном итоге занимаетесь этим, или с услугами, которые вы должны выполнять.

o Возможно что вы готовы заниматься проституцией и нуждаетесь в информации и ресурсах о том, как сделать это безопасно, или вам нужна поддержка в других вопросах иммиграции, убежища, семьи и т. д.

– В Испании существуют правовые механизмы для защиты жертв торговли людьми, но есть также организации, которые могут оказать вам поддержку в других ситуациях, которые, как мы вам объяснили, не являются торговлей людьми.

– Если вы прибываете в Испанию и нуждаетесь в поддержке, совете, помощи или информации, вы можете воспользоваться следующими услугами. Все они предоставят вам конфиденциальность, поддержку, юридические консультации, социальную и экономическую информацию, информацию о правах и эмоциональную и психологическую поддержку. Если кто-то не может вам помочь, он направит вас к другому, кто может, и свяжет вас с кем-то, кто поможет вам оставаться в безопасности.

РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН (ЦИС ИЛИ ТРАНС) ИЛИ ЛЮДЕЙ, ПОПАВШИХ В СИТУАЦИИ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ, ТОРГОВЛИ С ЦЕЛЮ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПРОСТИТУЦИИ ИЛИ НАРУШЕНИЯ ПРАВ

Телефон для жертв гендерного насилия (бесплатно по всей Испании/круглосуточно): 016

МАДРИД

Proyecto Esperanza

Teléfono 24 horas: +34 607542515

АНДАЛУСИЯ

APDHA. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Sevilla: C/Blanco 5

Tel. 0034 954536270

Acción en red Andalucía

Tlf: 0034 954902012

Sevilla: Calle curtidurías, 15 bajo

Granada: Calle Enriqueta Lozano, 7 bajo

КАТАЛОНИЯ

Sicar

Teléfono 24 horas: +34 679654088

Genera. Asociación en defensa de los derechos de las mujeres

Rambla del Raval, 5 1º2ª. Barcelona 

Tel:0034

933296043/ 648702492/638125819

Àmbit Prevenció- Àmbit Dona

Carrer Sant Rafael. Bajos. Barcelona

Tel. 0034 933177059

El lloc de la Dona- Oblatas

Avenida Drassanes, 27 bajos Barcelona

Tel: 0034 934412809

МУРСИЯ

Asociación CATS

Calle Alfande, 1 bajo. Murcia

Telf: 0034 968280627

СТРАНА БАСКОВ

Asociación Askabide

Calle Amparo, 1. Lonja. Bilbao

Telf.:0034  944164828

Centro Aukera

Calle Isabel II nº7 principal puerta 3. San Sebastián/Donostia

Telf: 0034 943457738