Rocznica Powstania w Getcie

Powstanie w Getcie Warszawskim wybuchło, gdyż Żydzi woleli polec w walce, niż dobrowolnie zostać wysłanymi do obozów zagłady i pomimo nikłych szans na wygraną, podjęli walkę przeciwko niemieckim nacjonalistom, którzy przez ostatnie lata dokonywali systematycznego ludobójstwa na ich braciach i siostrach 🕎

W 1943, każdy Żyd już wiedział, że celem III Rzeszy jest ich eksterminacja i jeżeli nie zginą z rąk szmalcowników lub Wermachtu, trafią do piekła na ziemi: Oświęcimia, Treblinki, Majdanka lub innego obozu koncentracyjnego, w którym nie wiesz, czy za chwilę nie trafisz do komory gazowej, nie umrzesz z głodu lub nie zostaniesz królikiem doświadczalnym w nieludzkich eksperymentach 💀

Antyfaszyści z Żydowskiej Organizacji Bojowej i żołnierze z Żydowskiego Związku Wojskowego, od miesięcy współpracowali ze sobą przy ratowaniu Żydów i opracowywaniu strategii przeciw Niemcom. Przez niemal miesiąc, do 16.05, walczyli z nazistami, którzy w tym czasie palili żywcem ludność cywilną. Było to pierwsze zbrojne powstanie przeciw niemieckim okupantom w Europie i pomimo porażki, opór z warszawskiego getta dał początek innym zrywom ✊

Dziś, gdy ludzi pamiętających czasy Holocaustu jest coraz mniej, a antysemityzm cały jest używany przez prawicowych polityków w imię zasady „dziel i rządź”, musimy szczególnie pamiętać o okrucieństwach wobec Żydów, Romów, osób nieheteronormatywnych i wszystkich, których naziści uważali za gorszych. Reagujmy na krzywdy mniejszości, które dyskryminowane są ze względu na to kim są, obojętność większości, i jest ich zgubą.

Wiejski