Przemyślenia na 1 maja 2023

1 maja, warto przypomnieć fakt, o którym niektórzy socjaliści zapominają: Praca najemna nie istnieje w socjalizmie.

Aktualnie walczymy o poprawę warunków pracy w systemie kapitalistycznym, ale nigdy pracownik nie będzie równy swojemu wyzyskiwaczowi. Pracownik i kapitalista mają sprzeczne interesy, jeden pracuje na koszt drugiego, kiedy drugi, tylko wykorzystuje owoce pracy pierwszego, by pomnażać kapitał.

W erze późnego kapitalizmu, doświadczamy nie tylko coraz większej automatyzacji pracy, co prowadzić będzie do zaniku części zawodów, ale i problemami cywilizacyjnymi, jak choroby fizyczne i psychiczne, które są wynikiem przepracowania lub pracy, która nie daje nikomu żadnych realnych korzyści.

Pomimo kryzysu klimatycznego, wciąż miliardy ludzi pracuje, by wytwarzać nadmiar dóbr materialnych, których to produkcja powoduje dalsze zanieczyszczanie ekosystemu, lecz także zwiększa PKB i ilość pieniędzy w portfelach kapitalistów, co jest dla nich ważniejsze od dobrostanu naszej planety.

Po co pracujemy? By zarobić pieniądze, które wydamy na dobra i których zakup spowoduje wzrost ekonomiczny i zysk kapitalistów. Po co kapitalistom zysk? By produkować i tak, aż do wyczerpania ziemskich zasobów i całkowitej dewastacji środowiska.

Mało kto pracuje z pasji, zamiast zajmować się swoimi hobby, musi siedzieć w pracy, by móc zarobić na przeżycie. Przymus ekonomiczny zawsze będzie obecny w kapitalizmie, nawet jeśli wprowadzony zostanie gwarantowany dochód podstawy, czy pełna automatyzacja pracy.

W społeczeństwie socjalistycznym, środki produkcji należą do użytkujących nimi pracowników, którzy wykonują nie pracę najemną z przymusu, a pracę dla dobra społecznego. Nie gonią za pieniądzem, bo go nie ma. Nie konkurują na rynku, gdyż ten nie istnieje. Z tego powodu, każda jednostka egzystuje w zgodzie sama ze sobą, mogąc rozwijać pasje, robić co jej się podoba.

Życzymy wam dzisiaj świata, w którym nie będziecie musiały gonić za zyskiem, którego lwią część odbierze wam prywaciarz, a takiego, gdzie będziecie mogły realizować się w tym, w czym jesteście dobre.

#MayDay2023 #AbolishWork #AntiWork #Antykapitalizm