Anarchista Toby Shone na celowniku mściwego brytyjskiego państwa

Toby Shone jest anarchistą, który był więziony w Wandsworth, Bristolu i G4S Prison Parc przez prawie dwa lata, oskarżony o bycie administratorem projektu kontr-informacyjnego 325.nostate.net. Po tym, jak polityczne oskarżenie nie powiodło się i policjanci musieli umorzyć sprawę 5 dni przed rozprawą w październiku 2021 r., Toby otrzymał wyrok 3 lat i 9 miesięcy za posiadanie środkow psychodelicznych. Został zwolniony warunkowo 28 grudnia 2022 r. z poważnymi ograniczeniami, pozostając pod nadzorem zespołu składającego się z wielu agencji rządowych (MAPPA), w tym Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego (antyterrorystycznego) i został zmuszony do życia w schronisku w uwłaczających warunkach za kaucją w Gloucester przez 9 miesięcy. Właśnie przeprowadził się z powrotem do mieszkania w Forest of Dean w Gloucestershire, gdzie udało mu sie spędzić 9 dni.

Rankiem 19 września 2023 r. jechał na spotkanie ze swoim kuratorem, kiedy został zatrzymany i aresztowany przez uzbrojoną jednostkę policji między Forest of Dean a Gloucester. Został przewieziony do HMP Bristol. Oczekuje na bardziej szczegółowe informacje, ale jego zespół prawny twierdzi, że zarzuty dotyczą naruszenia dwóch warunków zwolnienia warunkowego: posiadania [niedozwolonego] telefonu i udziału w spotkaniu w Bristolu w sierpniu.

Kilka dni temu Toby został przeniesiony 265 kilometrów od swojego domu w Forest of Dean w Gloucestershire i prawie 300 kilometrów od wsparcia w Bristolu do HMP Garth w Leyland – więzienia o zaostrzonym rygorze niedaleko Manchesteru. Pomimo tego, że Toby przebywa w zakładzie karnym w ramach resocjalizacji, mściwy kurator sądowy i zespół antyterrorystyczny próbują odizolować go od tego co postrzegają jako jego bazy wsparcia i bliskich na południu kraju i celowo narażają go na krzywdę w znanym z brutalności więzieniu kategorii B dla osób odbywających karę 10 lat lub więcej. Kurator zażądał od Toby’ego odbycia reszty kary, która wynosi zaledwie 13 miesięcy, z terminem zwolnienia 11 listopada 2024 roku.

Toby jest nadal przetrzymywany jako więzień TACT (terrorysta), mimo że w październiku 2021 r. został uznany przez sędziego Sądu Najwyższego za niewinnego przestępstwa terrorystycznego.

Toby jest jak zawsze w świetnym nastroju i prosi o listy i e-maile. E-maile docierają bardzo szybko na emailaprisoner.com (prosimy o przesłanie mu arkusza odpowiedzi). Można również pisać do niego na adres:

Toby Shone A7645EP
HMP Garth
Ulnes Walton
Leyland
Preston
PR26 8NE
UK

Można również skontaktować się z jego soli-grupą pod adresem forestcase@riseup.net

Za : https://brightonabc.org.uk