Techno, electro, rave, hardcore, tekno, trance przeciwko systemowi!

Techno, electro, rave, hardcore, tekno, trance przeciwko systemowi!

(ENG BELOW)

Już w piątek 4.11 będziemy całą noc napierdalać w centrum Warszawy! W Klubie Przyjaźń (ul. Smolna 36) zagrają dla was Panilas, FRAPs, Apo:lonia i SATYR.

WJAZD: 20zł (lub więcej)
START: 22:00

plakat: @mykofanes.vlepy

—O NAS—

WFA – Warszawska Formacja Anarchistyczna – zrzesza osoby chcące działać niehierarchicznie, antyfaszystowsko i antyrepresyjnie.

Specjalizujemy się w akcjach bezpośrednich, oprócz naszej aktywności mocno wspieramy różne aktywistyczne osoby oraz kolektywy takie jak Ada Puławska, Anarchistyczny Czarny Krzyż, Koalicja antyfaszystowska, Kolektyw Syrena (na uchodźctwie), Szpila oraz Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych.

Zorganizowaliśmy niezliczoną ilość demonstracji, protestów i kampanii. Na proaborcyjnych protestach w 2020 roku dbałyśmy o wasze bezpieczeństwo – to my razem ze Szpilą rozdawałyśmy numer antyrepresyjny i zapisywaliśmy go wam na rękach; to my razem z medykami biegałyśmy z apteczkami i przemywałyśmy wam poparzone oczy; to my razem z innymi anarchist_k_ami zabezpieczalyśmy protesty przed skrajnie prawicowymi bojówkami.

Poza tym: sadziłyśmy dynie w miejscach publicznych, robimy happeningi, pomagaliśmy blokować eksmisje i organizujemy benefity oraz akcje solidarnościowe, a także od 2013 Kongresono – ogólnopolski kongres anarchistyczny – i robiłyśmy też inne wywrotowe rzeczy, za które to wydarzenie spadłoby z facebooka 😉

—NA CO ZBIERAMY—

Na co dzień wzmacniamy głosy osób marginalizowanych. Rób to z nami – biorąc udział w tym beneficie dorzucisz się do środków na sprzęt audio do nagłaśniania demonstracji i eventów. Poza tym ciągle kończą nam się farby i fundusze na bieżące działanie. 😉

Widzimy się 04 listopada o 22:00. Nie możecie tego przegapić!

Pamiętajcie: „Jeśli nie mogę tańczyć to nie jest moja rewolucja!”
——————————————–

TECHNO, ELECTRO, RAVE, HARDCORE, TEKNO, TRANCE against the system!

On Friday 4.11 we will be playing hard all night in the center of Warsaw! They four DJs will play for you: Panilas, FRAPs, Apo:lonia and SATYR in the club Przyjaźń.

ENTRY: PLN 20 (or more)
START: 22:00
poster: @mykofanes.vlepy

—ABOUT US—
WFA – brings together people who want to act in non-hierarchical, anti-fascist and anti-repressive structures. We specialize in direct actions, in addition to our activity, we strongly support various activist people and collectives such as Ada Pulawska, Anarchistyczny Czarny Krzyż, Koalicja Antyfaszystowska, Szpila, Kolektyw Syrena (in exile) and Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych.

We organized countless demonstrations, protests and campaigns. During pro-abortion protests in 2020, we took care of your safety – it was we, together with Szpila, who handed out an anti-repression number and wrote it down on your hands; we, together with the medics, ran around with first aid kits and washed your burned eyes; it was we, along with other anarchists, who secured the protests against extreme right-wing militias.
In addition: we planted pumpkins in public places, we made happenings, we helped block evictions and we organize human solidarity events and solidarity campaigns, as well as from 2013 Kongresono – a nationwide anarchist congress – and we also did other subversive things for which this event would be dropped by social media 😉

— FOR WHAT WE COLLECT FUNDS —
Every day we strengthen the voices of marginalized people. Do it with us – by taking part in this benefit, you will contribute to the funds for audio equipment for publicizing demonstrations and events. In addition, we are constantly running out of paints and funds for day-to-day operations. 😉

I’ll see you on November 4 at 22:00 CET. You can’t miss it!

Remember: „If I can’t dance, it’s not my revolution!”

event on social media: 

Facebook Instagram