Mercimonianie czyli „Ci, którzy hołdują Towarom”

Drodzy Bracia i Siostry, zbliża się świąteczny czas na który niemal wszyscy tak długo czekaliśmy… Czas pokoju, skupienia i modlitwy. Czas konsumpcyjnego spełnienia, obowiązek zakupów, kult Towaru…

Choć zwolenników TOWARU jest wszędzie pełno, tylko garstka k o n s u m e n t ó w pojęła Jego Świętość głęboko…

Zależy nam na tym, aby zwykli ludzie podchodzili z większą dozą refleksji do Świątecznych Zakupów i pojęli w głębi duszy moc Mercimonium [łac. Towar.]

My, Mercimonianie, w sobotę, dnia 20.12.2014 roku przeprowadzimy w jednej ze Świątyń nasz coroczny rytuał, podczas krórego godnie uczcimy Towar, Kapitał i Produkcję.

Spotykamy się o godzinie 18.00 pod Kasami Głównymi Dworca centralnego, gdzie będzie można otrzymać modlitewnik oraz element rozpoznawczy wyznawców Towaru – klientów i klientek. Odbędzie się też krótki instruktaż dotyczący przebiegu Liturgii.

O godzinie 18.30 przejdziemy do naszej Świątyni, która znajduje się w pobliżu.

Prosimy o przybycie w odświętnym stroju, należy bowiem okazywać szacunek Świątyni i zanurzyć się w niej w ubiorze modnym i drogim.

Mercimonianie, to widzący głębiej.
Mercimonium to rzeczywistość.
Towar to Ty.

Przyłącz się do Nas!

wydarzenie na facebooku