17 września warszawa – Spotkanie ACK: Igor Oliniewicz – anarchista, więzień białoruskiej dyktatury

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Igorem Oliniewiczem – białoruskim więźniem politycznym i autorem książki “Jadę do Magadanu”. Igor miesiąc temu opuścił kolonię karną, w której spędził pięć lat. Był skazany za udział w akcjach grupy “Przyjaciele wolności”. Do czasu skazania przetrzymywany był też w niesławnym areszcie śledczym KGB – “amerykanka” – wyróżniającym się wyjątkowym rygorem i stosowaniem tortur fizycznych i psychologicznych.

Podczas spotkania zarysowany zostanie kontekst społeczno-polityczny działania reżimu, tzw. “sprawy anarchistów”, ostatnich wyborów i ataków na opozycję. Sam autor mówić będzie o szerszej, globalnej, sytuacji politycznej w splocie z realiami białorusi i białoruskich więzień oraz życia więźniów politycznych. Będzie to także okazja, żeby zadać pytania dotyczące jego książki.

Po głównej części urządzimy też mały maraton pisania listów do więźniów politycznych, będzie także okazja coś zjeść.

Spotkanie organizowane jest przez Anarchistyczny Czarny Krzyż – międzynarodową sieć pomocy więźniom politycznym, która rozpoczęła działalność w XIX wieku. Będzie ono częścią cyklu spotkań przedstawiających ciekawe perspektywy na kwestie więzień, więziennictwa i aparatu represji w szerszej perspektywie.

– – – – – – – – – – – – – – >
A.D.A. PUŁAWSKA to mieszczący się przy ulicy Puławskiej 37 w warszawie Aktywny Dom Alternatywny, pełniący funkcję autonomicznego centrum społeczno-kulturalnego. Swoją działalność A.D.A. PUŁAWSKA opiera w całości na oddolnej aktywności społecznej. Przyjmując zasadę non-profit, przy Puławskiej 37 stworzona została przestrzeń wspierająca niekomercyjne działania społeczne i kulturalne, inicjowane przez niezależne jednostki, grupy i organizacje. Wszystkie osoby zaangażowane w A.D.A. PUŁAWSKA działają tu jako wolontariusze i wolontariuszki. Obecnie w A.D.A. PUŁAWSKA funkcjonują: świetlica, sala koncertowo-teatralna, kino, biblioteka, galeria, sitodruk, freeshop (wymiennik), warsztat rowerowy, sala lekcyjna,ogródek miejski oraz pracownie i warsztaty.

wydarzenie na facebooku