11 czerwca warszawa – Międzynarodowy dzień solidarności z więźniami o długich wyrokach

11 czerwca na całym świecie obchodzony jest międzynarodowy dzień solidarności z anarchistycznymi więźnia.rka.mi o wieloletnich wyrokach.

Z tej okazji Anarchistyczny Czarny Krzyż zaprasza na szczególny pokaz filmów, w ramach Wolnego Kadru w Cafe Kryzys! Po filmach zachęcamy do dyskusji, pisania listów do uwięzionych, zapoznania się z distrem ACK.

„Każdego tygodnia inny/a z naszych uwięzionych przyjaciół mówi nam, że jego/jej poczta nie dociera, telefony w ich jednostkach są “zepsute”, lub że nasze publikacje są odrzucane bez podania przyczyny. (…)
Utrzymywanie komunikacji jest niczym koło ratunkowe dla tych, które zostały złapane w sidła państwowych represji lub zamknięte w ich lochach. Więzienie jest po to, by izolować trzymanych w tych lochach, by usunąć ich z ludzkiej społeczności, by złamać ich wolę. Otrzymywanie listów i publikacji, możliwość połączeń z osobami na zewnątrz murów, czy możliwość wzywania towarzyszy/ek na zewnątrz do solidarności są kluczowe dla zachowania godności w nieludzkich warunkach. (…)
W liberalnych demokracjach więzienie jest po to, by izolować te, które nie połknęły przynęty w postaci iluzji demokracji. Nagłaśniamy opowieści anarchistek odsiadujących wyroki, które wybrały raczej drogę aktywnej rebelii przeciwko reżimowi niż tych grających w demokratyczne gry. (…)
Pomimo najlepszych prób kneblowania ust towarzysz.k.om przez państwo, uwięzieni i uwięzione anarchistki kontynuują swój wkład w walke tak wewnątrz jak i na zewnątrz więzień.”

Pełna treść apelu:
http://www.ack.most.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=603:warszawa-11-czerwca-dzie-solidarnoci-z-winiarkami-odsiadujcymi-dugoletnie-wyroki&catid=1:krajowe&Itemid=3

start: 19:00
miejsce: Cafe Kryzys, Wilcza 30

PROGRAM:
godz. 19:00 – „Trzy dni wolności” (2011) 27 min, reż Łukasz Borowski

Dokument przedstawia historię więźnia, który po piętnastu latach pozbawienia wolności opuszcza zakład karny na trzydniową przepustkę.

godz. 20:00 – „Zabierz mnie stąd” (2008) 46 min, reż. Igor Mołodecki

Socjologiczny portret na pozór zwykłej rodziny z Nowej Huty, w której jeden z synów sprawia z czasem coraz większe kłopoty wychowawcze. Wieloletnia obserwacja popadającego w coraz poważniejsze konflikty z prawem syna i kochających go, jednocześnie coraz bardziej bezradnych, rodziców.

Dokument jest oskarżeniem całego systemu wychowawczego i opiekuńczego w sytuacji, gdy rodzina sama nie daje sobie rady z tzw. trudnym dzieckiem.

***

Anarchistyczny Czarny Krzyż – warszawa (przeciwkowiezieniom.noblogs.org)