10 czerwca warszawa – Wsparcie bez wypalenia. Dzień Solidarności z Uwięzionymi #june11

11 czerwca jest międzynarodowym dniem solidarności z Mariusem Masonem i wszystkimi więźniami i więźniarkami anarchistycznymi odsiadującymi długoletnie wyroki.

To iskierka rozbłyskująca w wiecznej nocy państwowych represji. Specjalny dzień by uhonorować osoby, które nam skradziono. Tego dnia dzielimy się piosenkami, wydarzeniami i akcjami by uczcić naszych pojmanych ukochanych towarzyszy i towarzyszki. W ostatnich latach obchody 11 czerwca miały charakter międzynarodowy i bardzo zróżnicowany – od wspólnych posiłków z przyjaciółmi przez wiele inspirujących ataków, benefity i wieczorki z pisaniem listów do więźniów i więźniarek po nieopowiedziane i nieznane formy podtrzymywania płomienia.

W tym roku, dzień przed, bo w niedzielę 10, ale w ramach obchodów 11 czerwca zapraszamy was do warszawskiego Cafe Kryzys!

*** Co się wydarzy? ***

PISANIE LISTÓW / cały dzień

Przez cały dzień będziecie miały/mieli okazję napisać listy do uwięzionych. Na miejscu obecna będzie osoba, która udzieli wszelkich potrzebnych informacji, a także wesprze was w tłumaczeniu na inne języki;

DYSKUSJA: 17:00
Wsparcie bez wypalenia: wyzwania w działaniach grup udzielających wsparcia

“(…) podtrzymywanie wsparcia dla uwięzionych o długoletnich wyrokach bezpośrednio zależy od podtrzymywania ruchów i walk, których jesteśmy częścią. Jak możemy oczekiwać kontynuacji wsparcia przez kolejne dekady, gdy ruchy, grupy i ludzie przychodzą i odchodzą, wypalają się i zostają złapane w przypływy i odpływy walki?”
z calloutu międzynarodowego dnia solidarności z uwięzionymi o długich wyrokach

Ideą spotkania “Wsparcie bez wypalenia” jest opowiedzenie o doświadczeniach w organizowaniu i działalności grup wsparcia, grup antyrepresyjnych lub prowadzących kampanie solidarnościowe, wspierających osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej: uwięzionych, represjonowanych, osób z traumą, grup mierzących się z problemami. Spróbujemy przybliżyć wam wyzwania i trudności, z jakimi mierzą się osoby udzielające wsparcia.

Bardzo często w napiętych, burzliwych lub kontrowersyjnych sytuacjach pomija się lub nie zwraca uwagi na tło funkcjonowania takich grup lub osób, na ich potrzeby i problemy z jakimi się mierzą. Tak samo często pomija się prosty fakt: grupy wsparcia też potrzebują wsparcia. Podczas spotkania chcemy przybliżyć ten temat i oddać głos osobom, które na codzień pozostają w cieniu prowadzonych przez siebie spraw i kampanii, walcząc nie tylko o uwagę i zainteresowanie tematem w przestrzeni publicznej, ale także walcząc ze swoim zmęczeniem i wypaleniem.

Więcej szczegółów dotyczących spotkania, w tym przedstawienie osób uczestniczących, wkrótce!

Poza tym jak zawsze przy wydarzeniach Anarchistycznego Czarnego Krzyża dostępne będzie benefitowe distro, w tym biuletyny „Bez Krat”, ziny antyrepresyjne i antywięzienne, koszulki, naszywki, plakaty itp.

Anarchistyczny Czarny Krzyż – warszawa (przeciwkowiezieniom.noblogs.org)