25 lipca warszawa – Dzień Solidarności z Uwięzionymi Antyfaszyst.k.ami #J25antifa

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Jockiem Palfreemanem i Wszystkimi Uwięzionymi Antyfaszyst.k.ami!

Zapraszamy do Cafe Kryzys na akcję pisania listów do Jocka Palfreemana!

Pierwszy raz wydarzenie to zainicjowano w 2014 rokum jako Dzień Solidarności z Jockiem Palfreemanem, antyfaszystą pochodzącym z australii, który skazany został przez bułgarski sąd na 20 lat pozbawienia wolności. Jock wdał się w poważną bójkę, stając w obronie dwóch osób pochodzenia romskiego, które zaatakowane zostały przez bułgarskich faszystów. Z czasem dzień solidarności z Jockiem przeobraził się w dzień solidarności ze wszystkimi uwięzionymi antyfaszyst.k.ami, podczas którego zachęca się do organizacji akcji solidarnościowych, wydarzeń, zbiórki pieniężnej na pomoc uwięzionym, akcji pisania listów, itp.
https://nycantifa.wordpress.com/global-antifa-prisoner-list/

W środę 25 lipca zapraszamy Was do warszawskiego Cafe Kryzys na akcję pisania listów do Jocka Palfreemana. Jest to szczególnie ważny moment, nie tylko z uwagi na Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi Antyfaszyst.k.ami, ale także z powodu silnych represji, z jakimi w ostatnim czasie mierzy się w więzieniu Jock, i wielu innych więźniów zrzeszonych w bułgarskim stowarzyszeniu uwięzionych.

#J25antifa
Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem
Opór staje się obowiązkiem

***

Pilny raport z bułgarii

Bułgarskie ministerstwo sprawiedliwości zaczęło represyjne działania wobec członków/iń i domniemanych członków/iń Bułgarskiego Stowarzyszenia Uwięzionych.
Ministerstwo otwarcie wydaje fałszywe wyroki i nęka członków/inie i domniemanych członków/inie naszego związku. Jest to reakcja ministerstwa na raport, który wysłaliśmy do rady unii europejskiej, ujawniający kłamstwa w sfałszowanym dokumencie dostarczonym przez rząd bułgarii.
Potrzebujemy ciągłego wsparcia i solidarności.
Prosimy was o organizowanie pikiet i protestów przy najbliższych ambasadach albo konsulatach bułgarii.
Żądajcie, aby ministerstwo sprawiedliwości przestało represjonować bułgarskie stowarzyszenie uwięzionych!

wydarzenie na facebooku

Anarchistyczny Czarny Krzyż – warszawa (przeciwkowiezieniom.noblogs.org) / Antyfaszystowska Warszawa