23 września warszawa – Our enemies in blue. Historia militaryzacji policji w USA

Warszawska grupa Anarchistycznego Czarnego Krzyża i ADA Puławska zapraszają na spotkanie z Kristianem Williamsem, anarchistą i pisarzem pochodzącym ze Stanów Zdjednoczonych, autorem kilku ważnych dzieł emancypacyjnych, m.in. “Our Enemies in Blue: Police and Power in America” , “American Methods: Torture and the Logic of Domination” czy “Between the Bullet and the Lie: Essays on Orwell”.

*O czym bedziemy rozmawiać?*

Czasami może się wydawać, że sposób budowy naszego społeczeństwa jest niezmienny, że zawsze takie było. Weźmy na przykład policję. Dziś większość naszych sąsiadek i sąsiadów nie wyobraża sobie świata bez policji w okolicy. Jednak nie zawsze tak było.

Kristian Williams, anarchista i autor książek Our Enemies in Blue (Nasi wrogowie w niebieskim) i “Fire the Cops” (Zwolnić policję), opowie o historii policji w Stanach Zjednoczonych, od jej powstania w patrolach niewolników po współczesną erę militaryzacji i policję środowiskową*.

Szczególną uwagę zwrócimy na rolę policji w fali represji wymierzonych przeciwko aktywist.k.om walczącym o równość i sprawiedliwość społeczną.

*system przydzielania funkcjonariuszy policji do poszczególnych obszarów, regionów, dzielnic w celu zapoznania się I “stwozenia pozytywnej relacji” z lokalnymi mieszkańcami i mieszkankami.

Więcej informacji o Kristianie znajdziecie na jego oficjalnej stronie: www.kristianwilliams.com

* Czym jest ADA Puławska?

ADA Puławska to mieszczący się przy ulicy Puławskiej 37 w Warszawie Aktywny Dom Alternatywny, pełniący funkcję autonomicznego centrum społeczno-kulturalnego. Swoją działalność A.D.A. PUŁAWSKA opiera w całości na oddolnej aktywności społecznej. Przyjmując zasadę non-profit, przy Puławskiej 37 stworzona została przestrzeń wspierająca niekomercyjne działania społeczne i kulturalne, inicjowane przez niezależne jednostki, grupy i organizacje. Wszystkie osoby zaangażowane w A.D.A. PUŁAWSKA działają tu jako wolontariusze i wolontariuszki, w ramach kolektywu zorganizowanego niehierarchicznie i podejmującego decyzje bazując na zasadach demokracji uczestniczącej.

Obecnie w A.D.A. PUŁAWSKA funkcjonują: świetlica, sala koncertowo-teatralna, kino, galeria V9, freeshop (wymiennik), warsztat, sala lekcyjna (Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna), ogródek miejski oraz pracownie i warsztaty, z których można korzystać bezpłatnie.

* Jak się z nami skontaktować?

Jeśli chcesz się z nami skontaktować napisz do nas wiadomość na adres ada.event[at]riseup.net (koncerty, wydarzenia) lub pulawska37[at]riseup.net. Możesz też przyjść na nasze spotkanie, żeby przedstawić swój pomysł na wydarzenie lub opowiedzieć o swojej inicjatywie. Zapraszamy w każdą środę o 20:30 (prosimy wcześniej zapowiedzieć się mailowo).

* Gdzie sprawdzić co dzieje się na Adzie?

www: http://adapulawska.noblogs.org
fb: https://www.facebook.com/adapulawska
www APE: http://ape-edu.org
fb APE: https://www.facebook.com/ape.edu
fb V9: https://www.facebook.com/GaleriaV9/
lista mailingowa: pulawska37[at]riseup.net
mail (koncerty, wydarzenia): ada.event[at]riseup.net

*Anarchistyczny Czarny Krzyż

Anarchistyczny Czarny Krzyż (ACK) to międzynarodowa sieć grup anarchistycznych i indywidualnych osób zaangażowanych w działania solidarnościowe z uwięzionymi, oraz w szerszą walkę przeciwko represjom.

Wsparcie uwięzionych

Jako ACK wspieramy rewolucjonistki, anarchistów i wszystkie osoby złapane w pułapkę systemu więziennego. Wspieramy i nagłaśniamy wszelkie wysiłki samoorganizacji i oporu, jakich podejmują się uwięzione i uwięzieni. Staramy się być dla nich oparciem poprzez akcje pisania listów, odwiedziny, organizowanie pomocy prawnej, materialnej i finansowej. Organizujemy demonstracje, kampanie solidarnościowe i informacyjne, domagamy się ich uwolnienia. Wydajemy także publikacje i biuletyny, w których opisujemy nie tylko indywidualne historie i represje, ale informujemy również o realiach systemu penitencjarnego i problemach całego systemu klasowego, który tworzy więzienia i więźniów. Wielu i wiele z nas angażuje się we wspracie emocjonalne uwięzionych i osób doświadczających represji. Wierzymy, że naszą bronią jest przyjaźń i solidarność. We wszystkich naszych działaniach obecne jest pragnienie nawiązania trwałego połączenia pomiędzy osobami “na zewnątrz” i tymi “w środku”.

www.ack.most.org.pl
www.przeciwkowiezieniom.noblogs.org
Twitter: @CzarnyKrzyz
mail: ack.waw@riseup.net

 

czas i miejsce: ADA Puławska (ul. Puławska 37) o 19:00, 23 września
event na facebooku