Spotkania i warsztaty [Dni Antywięzienne 2021]

OTWARTE SPOTKANIA

1. Spotkanie o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej / No Borders

Sobota, 23 października /// 16:00 /// ADA Puławska

Opis wydarzenia pojawi się wkrótce

2. Sprawiedliwość naprawcza w działaniu: prezentacja i dyskusja prowadzona przez grupę związkowczyń OZZ Inicjatywa Pracownicza

Sobota, 23 października /// 18:00 /// ADA Puławska

Niehierarchiczne, oddolne organizowanie się nie jest wolne od relacji władzy, nadużyć, destrukcyjnych, krzywdzących konfliktów. Te jednak nie były zwykle ujawniane, a przemilczane czy uciszane dla źle rozumianego dobra grupy. Tym samym nadużycia stały się efektywnym narzędziem do budowania pozycji w grupie, wykluczania osób uznanych za zagrażające tej pozycji czy z jakiś powodów niechciane. Przemoc w relacjach wewnątrz grupy często nie była rozpoznawana, była przeźroczysta. Nie wyznaczano granic zachowaniom przemocowym, nie stwarzano bezpiecznych warunków do ich ujawniania, nie ustalano procedur rozwiązywania sytuacji nadużyć. Stąd często jedynym dostępnym narzędziem ujawniania krzywd stały się ‘callouty’. Niejednokrotnie destrukcyjne dla wszystkich stron, ale jak się wydaje konieczne, by wymusić, stworzyć przestrzeń dla wypracowania wewnętrznych procedur organizacji, obowiązujących wszystkie i wszystkich, bez względu na pozycję zajmowaną w grupie.

Na przykładzie rozwiązań, przygotowanych w oparciu o idee i wartości sprawiedliwości naprawczej przez grupę związkowczyń OZZ Inicjatywa Pracownicza, przedstawimy możliwe drogi wyjścia z destrukcyjnej dla funkcjonowania grup oddolnych i ich działań politycznych kultury przemocy, uciszania.

Fb: https://fb.me/e/4zMrFYfgE

3. Świat bez (brutalności) policji? – alternatywy wobec państwowych jednostek mundurowych

Niedziela, 24 października /// ?? /// ADA Puławska

Opis wkrótce

WARSZTATY NA ZAPISY

1. Warsztat interaktywny: Interwencje i procesy odpowiedzialności grupowej w odpowiedzi na przemoc seksualną, przemoc na tle płciowym, przemoc domową

Część 1: sobota 23 października, godz. 10:30 – 15:00
Część 2: niedziela 24 października, godz. 10:30 – 14:00
Miejsce: ADA Puławska (ul. Puławska 37)

Jest to dwuczęściowy warsztat na temat interwencji i odpowiedzi społeczności/wspólnoty na przemoc domową/rodzinną, przemoc seksualną i przemoc na tle płciowym w naszych środowiskach, oparty na ideach sprawiedliwości transformatywnej. Skupia się on na rozpoznawaniu różnych form przemocy, ocenie ryzyka, rozpoznawaniu potrzeb osób doświadczających przemocy i wsparciu, jak również na idei odpowiedzialności grupowej oraz organizowaniu interwencji i procesów z osobami, które wyrządzili/wyrządzają krzywdę.

Idea sprawiedliwości transformatywnej działa w oparciu o idee abolicjonizmu więziennego i abolicjonizmu policyjnego – dążąc do wykształcenia nas samych i naszych społeczności w zakresie odpowiadania na krzywdę i przemoc w naszych środowiskach, abyśmy nie musiały polegać na interwencji państwa i policji (które zazwyczaj powielają krzywdę i przemoc).

Treść tego warsztatu jest w dużej mierze oparta na pracy społeczności i kolektywów w tak zwanej Australii i na Wyspie Żółwiej, i na modelu interwencji z Creative Interventions Toolkit. Jest to praktyczny i interaktywny warsztat, którego celem jest wspólne zadawanie i odpowiadanie na pytania, dzielenie się pomysłami, doświadczeniami i wiedzą, jak i praktyka: będzie praca w małych grupach, scenariusze, i “role-plays”.Dostępność: Warsztat odbywa się w przestrzeni dostępnej dla osób na wózkach, może być mniej więcej przystosowany dla osób niewidomych i niedowidzących (materiały pisane będą czytane ale nie są dostępne w języku brailla), jeśli istnieje potrzeba tłumaczenia na język migowy to postaramy się ją zrealizować. Warsztat będzie prowadzony po polsku i angielsku, ale postaramy się o tłumaczenia w innych językach, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zalecane jest uczestnictwo w obu częściach a maksymalna ilość uczestników to 30 osób.

Z tego względu prosimy o ZAPISY -> ack.waw@riseup.net (nie musisz podawać pełnych danych, wystarczy imię / ksywka).

Jeśli istnieją, prosimy dodać potrzeby: tłumaczenie na inny język, potrzeba języka migowego, alergie, wrażliwość (na zapach, światło lub hałas), cokolwiek innego…?

Fb: https://fb.me/e/4zMrFYfgE

2. Warsztaty: Wolnościowy wymiar sprawiedliwości

Niedziela, 24 października /// 14:00 – 18:00 /// ADA Puławska

Anarchiści zawsze sprzeciwiali się państwowemu wymiarowi sprawiedliwości we wszystkich jego przejawach. Anarchistki otwarcie kwestionują prawo i policję, kojarząc je z represyjnymi instytucjami. Internet oraz drukowane publikacje wywodzące się ze środowiska wolnościowego pełne są wezwań aby palić więzienia, wieszać gliniarzy i olewać prawo. Celem tego warsztatu jest ocena, czy świadomie wzywamy do zniszczenia istniejącego systemu sprawiedliwości i czy rozumiemy, jak mogłaby wyglądać alternatywa. Możemy się spierać ile chcemy, że w oddolnie zorganizowanym społeczeństwie anarchistycznym przestępczość prawie by nie istniała, ale co z tymi, którzy jednak ją popełniają? Czy przestępcy powinni być izolowani? Jakie rodzaje kar są dopuszczalne, a z jakich należy zrezygnować? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas warsztatów.

Zapisy: ack.waw@riseup.net