Program pierwszego Kongresona

Program Kongresona!
(istnieje możliwość drobnych zmian w programie)
Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag na adres: kongresono@riseup.net

KONGRESONO – Pierwszy Kongres Anarchistyczny w warszawie, odbędzie się w sali konferencyjnej FZZ “Metalowcy”, na ul. Długiej 29.

mapa:

W czwartek i piątek, w godzinach 10:00-14:00, będzie działał “Info-Punkt” Kongresona. Będzie można w nim uzyskać informacje odnośnie akomodacji, miejsca Kongresona, planów wystąpień oraz porozmawiać i napić się czegoś ciepłego i odpocząć.

miejsce: Autonomiczna Przestrzeń Inicjatyw “Syrena”
adres: Wilcza 30

Czwartek, 04 KWIETNIA: 16.00 – 21.30

Godz. 16. PRZYWITANIE I WSTĘP / Tymek

sesja: KULTURA / SZTUKA

16.15 World Music forpocztą anarchizmu – folk dla społecznej zmiany / Matacz Dewot
16.30 Czy? Co? Jak? Idee ruchu wolnej kultury a myśl anarchistyczna – wzajemne inspiracje / Tomasz Gospoś
16:45 Karol
16.50 dyskusja

sesja: WALKA KLAS / POLITYKA GLOBALNA

17.00 Marks, anarchosyndykalizm i pytanie o aktualność rewolucji robotniczej / Walosz
17.15 Anarchosyndykalizm, syndykalizm a związki głównego nurtu / Żaczek, Laura
17.30 Political fiction – rozważania o polityce światowej / Ryć
18.00 Współczesne zjawiska w sferze pracy a zanik czasu wolnego / Piotrek
18.15 dyskusja
19.00 – 19.30 Czasowa Strefa Autonomiczna: InstalAKCJA – MAJa KARina ROZbicka

Przerwa i mały poczęstunek: 19:30 – 20.00

sesja: EKOLOGIA

20.00 Polityka energetyczna panstwa a wolność / Jarosław Dubiel
20.15 dyskusja

sesja: NGOizacja

20.30 Ruch wolnościowy w pułapce NGOsów – jak z niej wyjść? / Owca
20.45 dyskusja

Piątek, 05. KWIETNIA:

11.00: wegańskie/wegetariańskie śniadanie w „Dziewczynach do wzięcia”, Rynek Nowego Miasta 21/23, koszt ok. 12 zł
12.30 – 14.00: spacer po Warszawie z przewodnikiem

16.00 – 21.30:

16.00 PRZYWITANIE

sesja TECHNOLOGIE / INTERNET

16.15 Zagrożenia wolności w cyberprzestrzeni / Cyprian
16.30 dyskusja

sesja: FEMINIZM / QUEER

16.45 Wojna kulturowa, czyli dyskusje o sprawach obyczajowych / Halina Gąsiorowska
17.00 Historia krytyczna jako narzędzie zmiany społecznej. O badaniu historii osób nieheteronormatywnych w Polsce w perspektywie queerowej / Agnieszka Weseli/Furja
17.15 Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet / Lukas
17.30 dyskusja

sesja: METODY DZIAŁANIA 1

17.45 Perspektywa anarchopozytywistyczna / Petros
18.00 Anarchistyczne przedsiębiorstwa przyszłości – czyli pokażmy im na co nas stać! / Kuba
18.15 Rozbudowa ruchu anarchistycznego. Ruch jako mikrospołeczność i relacje między członkami ruchu / Gosia
18.30 dyskusja

Przerwa i mały poczęstunek: 18.45 – 19.15

sesja: METODY DZIAŁANIA 2

19.15 Faszyzm oczami psychologii – wczoraj i dziś / Maciek
19.30 Związek zawodowy czy konspiracyjna komórka? – polski anarchizm na tle współczesnych tendencji insurekcyjnych oraz w odniesieniu do ruchu narodowego / Rafał
19.45 O perspektywie insurekcjonistycznej / Kamil Gruszczynski
20.00 Szto dziełać? / Metys
20.15 dyskusja

sesja: MIASTO

20.30 Bunt obywateli i obywatelek Warszawy / Monika Kłosowska
20.45 Poszerzenie partycypacji / Mateusz
21.00 Budżet partycypacyjny / Darek Bari Kraszewski
21.15 Reprywatyzacja zasobu mieszkaniowego miasta stołecznego Warszawa, strategie oporu ruchów lokatorskich i perspektywy dalszych działań w obliczu sytuacji mieszkaniowej w mieście / Piotr Ciszewski
21.30 dyskusja

Podczas Kongresona odbędzie się wystawa pt. „Portrety rewelacyjne/rewolucyjne” Grażyny Małkiewicz!

Zapraszamy też na performance: Czasowa Strefa Autonomiczna – InstalAKCJA Mai Rozbickiej.

Zapraszamy również na stoiska z wydawnictwami: Bractwa Trojka, Le Monde Diplomatique, OZZ Inicjatywa Pracownicza, oraz z gadżetami Porozumienia Kobiet 8 Marca.

Ponadto, w przerwach zapraszamy na kiermasz wolnej wymiany. Przynieście ze sobą książki / gazetki / gadżety o tematyce anarchistycznej i wymieńcie się nimi z innymi uczestnikami KONGRESONA.

SOBOTA, 06 KWIETNIA

19:00 – 20:30 – W ramach drugiego Festiwalu Oporu zapraszamy na  podsumowanie i dyskusję nt. KONGRESONA. W trakcie spotkania chcielibyśmy przedstawić wyniki naszych spotkań, oraz rozpocząć otwartą dyskusję wśród osób, które zainteresowane są zaproponowanymi w jego ramach tematami. Adres: Squat “Przychodnia”, ul. Skorupki 6A.

INNE TEMATY DO DYSKUSJI:

  • alternatywna ekonomia (wymiana, spółdzielnie, couch surfing)
  • edukacja jako środek przemian społecznych
  • internet jako utopia/ internet jako dystopia
  • anarchizm a technologie- (od wojskowych i nadzoru po bio- i nanotechnologie)
  • Konferencja Klimatyczna ONZ (COP), listopad/grudzień 2013 w warszawie
  • “Antykongres” w katowicach, maj 2013
  • opór medialny, hackerstwo
  • do kogo kierujemy nasz przekaz wolnościowy?
  • relacje między anarchizmem i feminizmem

tekst pochodzi ze strony kongresono.wordpress.com