Komunikaty pierwszego Kongresona

W związku z organizacją pierwszego Kongresona zostały opublikowane trzy komunikaty. Zbieramy je w jedną całość poniżej.

1 komunikat Kongresona

SALUD!
Zbliża się termin przysyłania konspektów lub informowania o planowanych wystąpieniach. Obecnie mamy już 10 zgłoszeń. Jeżeli jednak z jakiś powodów nie dacie rady do 20 marca przygotować konspektu, lub planu wystąpienia, możliwe jest ich przysłanie do nas po terminie. Jednak pamiętajcie, że musimy mieć czas na ułożenia programu Kongresona. Przewidujemy, że zostanie on ogłoszony 1 kwietnia.

PAMIĘTAJCIE! KONGRESONO TWORZYMY WSZYSCY!

Lokal, w którym odbędzie się Kongresono jest zarezerwowany, a adres podamy w stosownej chwili.

Osoby spoza warszawy prosimy o informację w jak licznej grupie przyjadą, tak abyśmy mogli przygotować dla ich posiłki i noclegi.

Kongresono robimy społecznie, bez żadnych dotacji. Sami się finansujemy. Wciąż jednak potrzebujemy ok. 3 000 PLN. Nasze wydatki to m.in. jedzenie i napoje, wynajem sal, wydruki, ewentualne noclegi, zabezpieczenie, promocja w postaci plakatów i ulotek, oraz broszura na Kongresonie. Tu, bardzo chcielibyśmy podziękować osobom, które wspomogły nas już finansowo. Czekamy na Waszą pomoc. WESPRZYJCIE NAS! Wpłaty możecie kierować na konto:

ING Bank – 91 1050 1012 1000 0091 3275 4897

w tytule przelewu prosimy wpisać “kongresono“.

Możecie też w tej sprawie zadzwonić (+48 729 202 494), wysłać e-mail (kogresono@riseup.net) i umówić się bezpośrednio. Darczyńcy oraz kwoty i cele, na które chcą żeby ich pieniądze były przeznaczone, jeśli się zgodzą, zostaną wymienieni na stronie Kongresona (zakładka “Potlatch“). W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z nami. Drugiego dnia Kongresona podamy pełne rozliczenie waszej pomocy i naszych wydatków.

Dziękujemy za wszystkie głosy poparcia i krytyki! NIECH ŻYJE ANARCHIA!
Warszawskie Środowiska Wolnościowe

2 komunikat Kongresona

SALUD!
W związku z rozmowami prowadzonymi z kolejnymi prelegentami, podajemy dwa nowe obszary tematyczne na KONGRESONO:

1. PREKARIAT – Samoorganizacja prekariuszy. Dyskusja o prekariacie.
2. NGOizacja – Ruch wolnościowy w pułapce NGO-sów. Jak z niej wyjść?

Ponadto, serdecznie zapraszamy na zaprzyjaźniony festiwal RESIST FEST/FESTIWAL OPORU, który w swojej drugiej odsłonie odbędzie się 6 i 7 kwietnia. W ramach tego festiwalu odbędzie się otwarte spotkanie podsumowujące KONGRESONO.

http://festiwaloporu.wordpress.com/
http://www.facebook.com/events/540573402619415/

Warszawskie Środowiska Wolnościowe

3 komunikat Kogresona

SALUD!
Osoby spoza warszawy przyjeżdżające na KONGRESONO, które będą potrzebowały noclegu prosimy o kontakt telefoniczny na nr. +48 729 202 494, lub o kontakt mailowy: kongresono@riseup.net.

Na dzień dzisiejszy mamy zaplanowane ok. 20 wystąpień. Do 30.03 można nasyłać jeszcze swoje konspekty. 1.04 postaramy się udostępnić wstępny program.

pozdrawiamy
Warszawskie Środowiska Wolnościowe

wszystkie trzy komunikaty zostały przeklejone ze strony kongresono.wordpress.com, kolejno spod adresów https://kongresono.wordpress.com/2013/03/14/komunikat-kongresono/, https://kongresono.wordpress.com/2013/03/17/2-komunikat-kongresono/ i https://kongresono.wordpress.com/2013/03/28/3-komunikat-kongresono/