Kongresono: Pierwszy ogólnopolski Kongres Anarchistyczny w warszawie – relacja

W dniach 4 – 6 kwietnia 2013 r. spotkali się anarchiści i anarchistki oraz osoby zaangażowane w realizację idei wolnościowych. Wielogodzinne spotkania wypełniły 15-minutowe referaty i krótkie dyskusje, których wysłuchało ponad 200 osób. Bloki dyskusyjne dotyczyły:

  • Walki klas i globalnej polityki, co pokazało zróżnicowanie ideowe środowiska,
  • Ekologii, w tym propozycji strategii środowiska anarchistycznego wobec szczytu klimatycznego ONZ „COP 19” organizowanego od 11 listopada 2013 r. w warszawie,
  • Alternatywnych strategii działania, w tym insurekcjonizmu, anarchosyndykalizmu, anarchopozytywizmu i budżetu partycypacyjnego; uczestnicy wyrazili solidarność z anarchistycznymi więźniami politycznymi w grecji i na świecie,
  • Metod i taktyk, z wieloma uwagami dotyczącymi sytuacji w ruchu, m. in. ngoizacji,
  • Miasta: taniego budownictwa i oporu społecznego wobec opresyjnej polityki komercjalizacji usług komunalnych,
  • Feminizmu oraz zagadnień gender i queer

Kongres pozwolił na lepszą integrację osób ze środowiska. Planowany jest kolejny międzynarodowy kongres ruchów anarchistycznych i wolnościowych w polsce jesienią bieżącego roku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom.

Warszawskie Środowiska Wolnościowe

tekst pierwotnie opublikowany na facebooku