Król na C4

Zapraszamy na benefitowy turniej szachowy „Król na C4”. Będzie można pograć w szachy, poczytać ziny i gazety antywięzienne i wspierające uwięzionych, lub też napisać list do więźnia/więźniarki.

Wpisowe na turniej jest w wolnej cenie. Wszystkie pieniądze z „Króla na C4” będą przeznaczone na działalność Anarchistycznego Czarnego Krzyża, grupy oddolnej skupiającej się na pomocy więźniom i osobom represjonowanym. Będzie to impreza cykliczna – zapraszamy na pierwszą, ale na pewno nie ostatnią edycję!

—–

Wydarzenie odbywa się w przestrzeni otwartej na przekaz równościowy, obejmujący głos ludzi wykluczanych z powodu rasy, pochodzenia, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, wieku, barier ekonomicznych lub sprawności. Zależy nam, by każdy mógł czuć się dobrze i komfortowo. Jeśli ktoś naruszy twoje granice możesz szukać wsparcia u osób na bramce i barze.

Impreza jest organizowana przez Warszawską Federację Anarchistyczną i warszawski Anarchistyczny Czarny Krzyż

wydarzenie na facebooku