Król na C4 – wrzesień

Jak co miesiąc, zapraszamy na kolejną edycję turnieju szachowego Król na C4. Będzie można pograć w szachy, poczytać ziny i gazety antywięzienne i wspierające uwięzionych, lub też napisać list do więźnia/więźniarki.

Turniej jest benefitem na Anarchistyczny Czarny Krzyż, grupę oddolną skupiającą się na pomocy więźniom i osobom represjonowanym i Warszawską Federację Anarchistyczną. Wpisowe jest w wolnej cenie – każda osoba daje tyle, ile może i uważa.

 

Wydarzenie odbywa się w przestrzeni otwartej na przekaz równościowy, obejmujący głos ludzi wykluczanych z powodu rasy, pochodzenia, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, wieku, barier ekonomicznych lub sprawności. Zależy nam, by każdy mógł czuć się dobrze i komfortowo. Jeśli ktoś naruszy twoje granice możesz szukać wsparcia u osób na bramce i barze.

Impreza jest organizowana przez Warszawską Federację Anarchistyczną i warszawski Anarchistyczny Czarny Krzyż.

wydarzenie na facebooku