Wezwanie do tygodnia solidarności z uwięzionymi anarchist.k.ami – 23-30 sierpnia

Nasza planeta wchodzi w nową dekadę. Wraz z wzrostem znaczenia ruchów prawicowych i powolnym upadkiem socjaldemokracji, spodziewamy się w nadchodzących latach intensywnej walki z państwem i kapitalizmem. A przecież już teraz wielu anarchistów i anarchistek siedzi w więzieniach za udział w tej walce. Zapomniani przez liberałów z organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka, ze wzgledu na to, że ich działania były „przemocowe”.

Dość często anarchiści i anarchistki otrzymują wyrazy solidarności od społeczności, z której pochodzą. W końcu, kto może cię lepiej wesprzeć, niż osoby uwięzione w tej samej nędzy wyzysku. Uważamy jednak, że odpowiedzialność za wspieranie osób, które stoją w obliczu represji w różnych częściach świata, powinna spoczywać nie tylko na barkach lokalnej społeczności, ale także na międzynarodowym ruchu anarchistycznym. Poprzez nasze działania możemy nie tylko przekazywać środki finansowe do miejsc, w których są potrzebne, ale także podtrzymać ogień w piersiach uwięzionych, wciąż płonący dzięki rewolucyjnej miłości i akcjom bezpośrednim!

Wzywamy was do akcji solidarnościowych z uwięzionymi anarchist.k.ami na całym świecie. Począwszy od 23 sierpnia 2020 r. – dnia egzekucji Sacco i Vanzettiego – możecie zrobić absolutnie wszystko, a jedynym ograniczeniem niech będzie wyobraźnia. Wcielcie w życie wasze wyobrażenia i pomysły. Pokażmy naszą energię i kolektywną siłę w rewolucyjnej walce!

325
ACK Brighton
ACK Warszawa
ACK Drezno
ACK Białoruś
ACK Nowy York
Cempaka Collective
Anarchist Union of Afghanistan and Iran

anarchistnews.org