“Cieszymy się z powstania inicjatywy ‘Defend Kurdistan’” – Unia Wspólnot w Kurdystanie (KCK)

Od dwóch miesięcy trwają ciężkie walki pomiędzy partyzantką – tą bezinteresowną siłą kurdyjskiej walki o wolność – a turecką armią okupacyjną. W południowym kurdystanie, który truecka armia chciała zająć w kilka dni, trwa od tego czasu ogromny opór. Dziś armia turecka jest uwięziona na szczytach kilku pojedynczych wzgórz, a partyzantka codziennia zadaje im ciężkie ciosy.

Ostatnio walki pomiędzy turecką armią a partyzantką stały się jeszcze bardziej zacięte. I właśnie w tym momencie KDP otoczyło tereny partyzantek swoim wojskiem i ustawiło się wzdłuż łączących je dróg. Wywołało to wielkie poruszenie wśród mieszkańców kurdystanu. Murat Karayılan, naczely dowódca Głównego Dowództwa HPG (Ludowych Jednostek Obrony) ostrzegał, że jeśli KDP wprowadzi swoje wojska na tereny, gdzie nie było ich od 30 lat, może dojść do potyczek z partyzantką – szczególnie w okresie, kiedy wojna z turcją stała się bardziej intensywna. Mimo licznych wezwań różnych grup jak dotąd KDP nie wycofało swoich sił z regionu. Przeciwnie, trwa rozlokowywanie dodatkowych sił. To ponownie zwiększyło zaniepokojenie mieszkańców kurdystanu.

Tureckie ataki okupacyjnę dążące do zniszczenia kurdyjskiego ruchu wolnościowego i dopełnienia ludobójstwa kurdów i wsparcie KDP zmobilozało ludność kurdyjską i jej przyjaciół. Miały miejsce protesty w całym kurdystanie i wielu innych krajach, napisano też wiele oświadczeń przeciw okupacji i by powstrzymać udział KDP w wojnie przeciwko partyzantce. Kurdyjska ludność i jej przyjaciele bardzo dokłądnie śledzą obecne wydarzenia. W ramach istotnej uważności i protestu mieszkańców kurdyjscy patrioci i ich przyjaciele pojechali do południowego kurdystanu. Ich celem jest zajęcia stanowiska przeciw przeciw oupacji i powstrzymanie konfliktu zbrojnego pomiędzy siłami KDP a partyzantką. Planowali podróż do regionów dotkniętych wojną, nawiązanie kontaktów z dotkniętymi nią mieszkańcami i sprzeciwić się możliwemu atakowi KDP przeciw partyzantce. Chcieli, by była to ich reakcja na nastroje wszystkich kurdów i demokratów. Jedynym celem tych cywilnych wysiłków było dołożenie się do zażegnania obecnych niepokojów ludności kurdystanu. Jednak ich starania, bardzo cenione przez ludzi o nastawieniu patriotycznym i demokratycznym, spotkało się z niewyobrażalnie brutalną odpowiedzią niemieckiego państwa i KDP.

Pozdrawiamy wszystkich kurdów i ich przyjaciów biorących udział w tych patriotycznych i demokratycznych wysiłkach. Mocno wierzymy, że takie demokratyczne akcje protestacyjne mają duże znaczenie w powstrzymaniu tureckiej okupaci i bitew, których pragnie KDP.

Decyzja KDP, by traktować te konstruktywne, pokojowe i demokratyczne starania jako wrogie wywołała zaskoczenie i oburzenie wśród mieszkańców kurdystanu. Coraz więcej ludzi jest przekonanych, że KDP nie chce zapobiec walkom z partyzantkami. Czułyśmy podobne uczucia, kiedy KDP rozmieściło swoje siły wokół terytoriów partyzantki, gdy oczekiwałyśmy rozmów z KDP. Chcemy podkreślić, że nie jesteśmy w najmniejszym stopniu zainteresowane wojną przeciw KDP. Taka wyjna jedynie przysłużyłaby się turcji. Dlatego nadal oczekujemy od KDP wycofania swoich sił otaczających tereny partyzantki i ich powrotu na wcześniejsze pozycje.

Ostatnie pokojowe, cywilne i demokratyczne wysiłki uczyniły pewne fakty jeszcze pewniejszymi dla kurdyjskich patriotów i ich międzynarodowych przyjaciół. Jeszcze raz stało się jasne, że walka kurdów o wolność jest papierkiem lakmusowym i ujawnia prawdziwe barwy wszystkich z nią powiązanych. Państwo niemieckie złamało własne prawa i prawa międzynarodowe, by odebrać kurdom i ich przyjaciołom możliwość podróży do irbilu. Ta nijak nieuzasadniona przeszkoda została przedstawiona jako wsparcie dla członka NATO – turcji. W ten sposób państwo niemieckie ponownie pokazało z całkowitą jasnością, że jest największym poplecznikiem i współwinnym ludobóstwa kurdów. Stało się jasne, że niemcy uparcie nalegają na utrzymanie polityki wsparcia i aktywnego udziału w ludobójstwie. Relacje niemiec z niektórymi partiami w południowym kurdystanie nie mogą tego ukryć. Wzywamy rząd niemiec, by zakończył swój udział w ludobójczych zbrodniach popełnianych w imieniu mieszkańców niemiec.

Z takim podejściem państwo niemieckie deklarują też, że chce zapewnić przetrwanie faszystowskiego reżimu turcji i ignoruje jakiekolwiek wartości demokratyczne i prawa człowieka. Turcja jest coraz bardziej haniebna i paskudna w swojej wojnie z mieszkańcami kurdystanu i siłami demokracji. To samo dotyczy wszystkich państw i sił politycznych, które wspierają turcję. Turcja znalazła się w tej pozycji z powodu ich polityki zaprzeczania istnieniu kurdów i ludobójstwa kurdów. Wielu członków NATO – szczególnie niemcy – jest dziś w identycznej sytuacji z powodu ich poparcia dla faszystowskiego państwa. Ponadto na ostatnim szczycie NATO ponownie pokazali, że biorą bezpośredni udział w ludobójczej polityce turcji i wspierają prowadzoną przez nią okupację.

Kurdyjscy patrioci i ich przyjaciele ukazali prawdziwe oblicze niemiec i KDP. W ten sposób mocno przysłużyli się walce o wolność i demokrację. Zaczęli aktywnie przeciwstawiać się tureckiej okupacji i powstrzymywać wojnę pomiędzy KDP a partyzantką. W efekcie turecka okupacja i stanowisko KDP stały się ważnymi punktami politycznej agendy. Stworzyło to jeszcze szerszą społeczną i polityczną bazę dla walki o wolność i demokrację. Sprzeciw wobec okupacji i KDP jest silniejszy każdego dnia i pomaga walce kurdyjskiej ludności o wolność i demokrację zdobyć jeszcze szersze wsparcie społeczne. Dlatego chcemy z szacukiem pozdrowić osoby, które przyczyniły się do powstania inicjatywy ‘Defend Kurdistan’ i życzyć im powodzenia w ich przyszłej pracy.

Współprzewodniczący
Rada Wykonawcza KCK

za kck-info.com