Rocznica ludobójstwa czerkiesów

Wczoraj była rocznica ludobójstwa czerkiesów, w którym czerkiesi byli systematycznie wymordowywani przez Imperium Rosyjskie. Co najmniej 600 000 osób zginęło w wyniku masakry i głodu, a setki tysięcy zostało zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania.

Celem było oczyszczenie terenów dla podboju i osadników rosyjskich, a także stłumienie dalszego oporu kaukazczyków. Brytyjski dyplomata, który był świadkiem tych wydarzeń, zauważył, że „ich jedyną zbrodnią było to, że nie byli rosjanami”.

Opisując brutalność ludobójstwa trudno przesadzić; rosjanie stosowali takie taktyki, jak palenie całych wiosek wraz z mieszkańcami, pozwalanie psom na rozrywanie brzuchów ciężarnych osób, niszczenie upraw i inwentarza oraz zabijanie rolników, aby zagłodzić ludność, palenie całych lasów, w których ukrywała się ludność cywilna, dokonywanie zamachów, porwań i egzekucji całych rodzin, celowe rozprzestrzenianie epidemii, masowe gwałty i zbieranie części ciała czerkiesów na pamiątkę.

Te same taktyki rosjanie stosowali wobec wielu mniejszości, które znajdowały się na kontrolowanych przez nich terenach. Ukraińcy byli mordowani przez głód podczas Hołodomoru i dziś przez kule karabinów i rakiety.

Za The True Caucasians