Rocznica mordu w Jedwabnem

Dzisiaj rocznica mordu w Jedwabnem dokonanym na przedstawicielach mniejszości żydowskiej przez polskich narodowych szowinistów. Współcześnie na całym świecie ugrupowania szowinistyczne istnieją i zyskują władzę. Nawet jeśli niektóre z nich obecnie nie dokonują masowych mordów, to pamiętajcie, że to z przyczyn praktycznych, nie moralnych. Ludobójstwo nie musi wykorzystać komór gazowych i kul w potylice, częściej stosowane jest na przykład odcinanie dostępu do wody czy zakaz praktykowania religii (w tym nakaz praktykowania innej). Pamiętajcie też, że zbrodnię szowinistów liberalnych od zbrodni szowinistów faszystowskich odróżnia odznaka i mundur, a szowinistę polskiego od niemieckiego, żydowskiego czy tureckiego -tylko język.

Utopia

Na zdjęciu ofiary jeszcze innego polskiego pogromu – w kielcach, 1946