Kongres Antywojenny / Czeska Praga / 24-26 maja 2024 /

[see in english here]

Od 20 do 26 maja 2024 r. grupy i osoby z różnych części świata spotkają się w Pradze, aby koordynować działania antywojenne w ramach Week of Action. Seria wydarzeń obejmie również kongres antywojenny, który odbędzie się od piątku 24 do niedzieli 26 maja 2024 roku. Podczas kongresu zaprezentowane zostaną kampanie, akcje bezpośrednie, projekty, publikacje i analizy związane z kwestią wojny. To internacjonalistyczne wydarzenie posłuży między innymi jako otwarte zgromadzenie, które spróbuje połączyć podstawy teoretyczne z praktycznymi działaniami.

Uważamy, że w procesie oporu wobec wojny konieczne jest rozwijanie antykapitalistycznej praktyki, która dąży do zachowania politycznej autonomii. Konkretnie oznacza to, że chcemy organizować się poza partiami politycznymi, poza strukturami państwowymi i przeciwko wszystkim państwom. Jesteśmy szczególnie zainteresowani sposobami, w jakie możemy przeciwstawić się wszystkim trudnym warunkom, na które zostaliśmy narażeni i poddani podczas wojen międzypaństwowych i kapitalistycznego pokoju. Interesują nas sposoby sabotowania wojen, pozbawiania naszych wrogów zasobów, podważania zdolności państw i ich armii do kontynuowania wojen.

Którędy iść i co robić? Jak połączyć siły i zorganizować się? Będziemy szukać odpowiedzi opartych na zróżnicowaniu klasowym, a nie narodowym; odpowiedzi, które uwzględniają sprzeczność między szeregowymi żołnierzami a oficerami, między pracownikami najemnymi a szefami, między proletariatem a burżuazją. Będziemy szukać sposobów na to, by żołnierze w mundurach jakiejkolwiek armii państwowej identyfikowali się z walką społeczną swoich braci i sióstr po drugiej stronie linii frontu, a nie z morderczymi rozkazami swoich oficerów. Będziemy również szukać sposobów na przeciwstawienie się fałszywym przyjaciołom, wszystkim tym, którzy starają się przekształcić walkę klasową w walkę narodową lub religijną o nowe państwo, nową kapitalistyczną przestrzeń, lepiej dostosowaną do ich potrzeb.

Wspieramy internacjonalistyczną społeczność, która potwierdza walkę przeciwko burżuazji wszystkich walczących stron, przeciwko armiom wszystkich państw, przeciwko kapitalistom każdego kraju. Obecne przejawy oporu, jakkolwiek sprzeczne i fragmentaryczne, niewątpliwie zawierają zalążki polaryzacji społecznej, która może przekształcić wojny między państwami w konfrontację klasową.

Chodzi o konfrontację między obrońcami narodu, państwami i kapitalizmem z jednej strony, a klasą społeczną z drugiej, która zaczyna zdawać sobie sprawę, że obrona narodu, z którym jest związana łańcuchami, służy jedynie interesom tych, którzy ją wykorzystują.

Bezpośrednie działania przeciwko wojnom przybierają obecnie różne formy, mniej lub bardziej ukierunkowane, mniej lub bardziej zorganizowane. Dążmy do zmiany jakościowej, dzięki której poszczególne akty oporu wyrwą się z izolacji poprzez wzajemne powiązania i koordynację. Wspólnym wrogiem w każdej epoce jest przede wszystkim kapitalizm, a zatem każde państwo, które go tworzy, armia, która go broni, burżuazja, która go ucieleśnia. Jedynym wyjściem z koszmaru kapitalistycznych wojen i kapitalistycznego pokoju jest zbiorowe przebudzenie: musimy zobaczyć i sabotować całą machinę wojenną, obalić jej przedstawicieli i odzyskać naszą władzę jako twórców świata.

Wzywamy grupy i osoby zainteresowane udziałem w kongresie antywojennym w Pradze do skontaktowania się z nami z odpowiednim wyprzedzeniem i przedstawienia propozycji programowych.

Razem przeciwko kapitalistycznym wojnom i kapitalistycznemu pokojowi!