Wezwanie do akcji: Przeciw tureckim atakom na Obszary Obronne Mydyny!

#UniteInResistance Against Fascism and Occupation and #SmashTurkishFascism and its collaborators everywhere!

W piątek 23-go kwietnia faszystowskie państwo tureckie zaczęło operacje naziemne w regionach Avaşin, Metîna, i Zap, by zacząć okupację kolejnych części Południowego Kurdystanu. Po zmobmardowaniu miasta Mamreşo w regionie Avaşin tureckie wojska zostały zrzucone z helikopterów. Bombardowania i ataki naziemne wkrótce dotarły też do Medyny a następnie Zap. Partyzantka natychmiast odpowiedziała na próby okupacji, zadając ciężkie rany tureckiej, faszystowskiej armii.

Avaşin, Metîna, i Zap leżą w kontrolowanych przezz partyzantkę Obszarach Obronnych Medyny i trzeba jeszcze raz podkreślić i zrozumieć, że każdy atak na Obszary Obronne Medyny to atak na samą rewolucję, na Rożawę, na antyfaszystowskie walki w Kurdystanie, na region, i nas wszystkie.

Kolejne ataki i próby okupacji są kontunuacją ataków na Garê sprzed kilku miesięcy, a także na Heftanin w zeszłym roku, gdzie dzięki bohaterskiej walce Partyzantki i wsparciu światowego ruchu oporu faszyści ponieśli sromotną klęskę.

Cel tureckich faszystów pozostaje oczywisty i niezmienny: chcą okupacji Południowego Kurdystanu, by stworzyć strefę buforową pomiędzy Południowym a Północnym Kurdystanem, co ułatwiłoby ponowną inwazję na Rożawę i okupację Şengal, a także zadałoby poważny cios Partyzantce, co miałoby złamać jej wolę walki. Wszystko to dzieje się za zgodą USA, Europy i innych sił międzynarodowych. USA, na przykład, niedawno ponowiło swoją ofertę kilku milionów dolarów nagrody za Cemila Bayıka, Durana Kalkana i Murata Karayılana, trzech kurdyskich rewolucjonistów i czołowych członków Kurdyjskiego Ruchu Wolnościowego, pokazując, że międzynarodowe siły chcą zniszczenia idei i rewolucyjnej praktyki płynących z Kurdyjskiego Ruchu Wolnościowego!

Ale jak wcześniej w Zap, Heftanîn, i Garê, Kurdystan jest cmentarzem faszyzmu!

Wzywamy wszystkich do podjęcia natychmiastowych działań! Wychodźcie na ulice, bierzcie udział i organizujcie demonstracje u siebie. Zobaczcie mapę celów na stronie RiseUp4Rojava!

Wspierajcie i zaostrzajcie wspólną walkę z Partyzantką, jak dwa miesiące temu wspólnie stałyśmy przeciw atakom na Garê! Garê to nasze wspólne zwycięstwo, teraz ponownie razem zwyciężymy!

Jednoczymy się w walce przeciw faszyzmowi i okupacji! Razem niszczymy faszyzm i bronimy rewolucji i jej osiągnięć!

Rewolucja na Bliskim Wschodzie zwycięży – faszyzm zostanie zniszczony!

Internationalist Commune of Rojava
Young Internationalist Women,
RiseUp4Rojava-Network Coordination,
24.04.2021

za RiseUp4Rojava.org