Oświadczenie RiseUp4Rojava o solidarności z 55 towarzyszami z Kurdyjskiego Ruchu Młodzieżowego

3 grudnia 2021 działadze Kurdyjskiego Ruchu Młodzieżowego w Europie (TCŞ/TEKO-JIN) przeprowadzili akcję pod siedzibą Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW, od ang. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) w den daag w holandii z sukcesem zajmując i okupując budynek. 55 towarzyszy było aresztowanych a 10 zostało rannych.

Jako RiseUp4Rojava wyrażamy solidarność z 55 towarzyszami, którzy nadal nie zostali wypuszczeni i wkrótce mają stanąć przed sądem. Również jako kampania już kilkakrotnie zwracałyśmy uwagę na stosowanie broni chemicznej przez faszystowską turcję przeciw opierającymi się mieszkańcom i paryzantkom w Wolnych Górach Kurdystanu. Partyzantka HPG (Powszechne Siły Obrony) niejednokrotnie wzywała do międzynarodowego śledztwa w tej sprawie, i międzynarodowego potępienia. OPCW jak dotąd nie przeprowadziło żadnego niezależnego dochodzenia co do stosowania przez turcję broni chemicznej i to milczenie czyni ją współwinną. To oczywiste, że stosowanie broni chemicznej przeciwko guerilli, będące zbrodnią wojenną, wynika między innymi z niezdolności tureckiej armii do posuwania się wgłąb terenów kurdyjskich za pomocą zwykłej broni, z ciągle ponoszonych przez nią porażek, szczególnie dzięki bohaterskiemu oporowi partyzantki trwającemu ponad 7 miesięcy!

Jako RiseUp4Rojava widzimy akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa działaczy Kurdyjskiego Ruchu Młodzieżowego w Europie jako słuszną reakcję przeciw milczeniu społeczności międzynarodowej w obliczu zbrodni wojennych, jakie popełnia faszystowska turcja.

Wzywamy wszystkich do kreatywnego okazywania solidarności z towarzyszami, którzy nadal są w areszcie. Zajmijcie ulice przed ambasadami i innymi oficjalnymi przedstaicielstwami i instytucjami holandii w odpowiedzi na represjonowanie naszych towarzyszek.

Jednocześnie wzywamy do potępienia zbrodni wojennych turcji i jej kolaborantów na całym świecie i przeciwstawiania się im. Bez szerokiego wsparcia, jakie otrzymuje turcja, faszystowski reżim już dawno by upadł.

Blokujmy! Zakłócajmy! Okupujmy!

Bierzmy na cel tych, którzy zarabiają na wojnie i tych, którzy są współwinni poprzez zachowywanie milczenia! Okazujmy solidarność z antyfaszystowskim oporem w kurdystanie i z tymi, którym grożą represje w innych krajach za podniesienie głosu!

Turcja stosuje broń chemiczną, a razem pokonamy turecki faszyzm. #TurkeyUsesChemicals #SmashTurkishFascism!

Rewolucja na bliskim wschodzie zwycięży – faszyzm zostanie zniszczony.

Niech żyje międzynarodowa solidarność!

RiseUp4Rojava