Solidarnie z anarchistycznym więźniem Tobym Shonem w UK

Toby Shone jest przetrzymywany w zakładzie kategorii B HM Prison Parc, prywatnym więzieniu w południowej Walii, mimo że w rzeczywistości jest więźniem kategorii C lub D, który zgodnie z dokumentami otrzymanymi 26 marca 2022 r. kwalifikował się do zwolnienia na podstawie licencji tymczasowej (ROTL) w dniu 21 stycznia 2022 r. ROTL to zwolnienie z zakładu karnego do domu w celu przygotowania do zwolnienia. Więźniom kategorii B nie przysługuje prawo do urlopu domowego.

Mimo że sąd uznał Toby’ego za niewinnego przestępstw politycznych i nie przedstawił żadnych dowodów łączących go ze stroną i publikacją 325.nostate.net, jest on przetrzymywany bez procesu sądowego i bez możliwości zadośćuczynienia jako więzień kategorii B wysokiego ryzyka, w związku z czym nie przysługuje mu ROTL (urlop domowy). Kurator sądowy powiedział Toby’emu wcześniej, że zakwalifikowanie go do tej kategorii wynika z jego anarchistycznych przekonań oraz z faktu, że władze uważają, iż postępuje zgodnie z tymi przekonaniami.

Jego przekonania są również powodem, dla którego policja wciąż próbuje go udupić, prosząc sąd o zgodę na wydanie wobec Toby’ego „Nakazu Zapobiegania Poważnym Przestępstwom”, który pozwoli policji monitorować i kontrolować Toby’ego i jego współpracowników przez pięć lat, a także uwięzić go na kolejne pięć lat, jeśli złamie nakaz, który jest tak inwazyjny i nieludzki, że niemożliwe byłoby go nie złamać. Rozprawa w sprawie SCPO odbędzie się rano 6 maja 2022 r. w Sądzie Koronnym w Bristolu.

Toby został wydalony z HMP Bristol w piątek 18 marca. W czasie pobytu w Bristolu więzienie zatrzymało dwie paczki z dokumentami prawnymi wysłane przez jego zespół prawny, których Toby nigdy nie otrzymał.

Od 18 marca jest na stałe zamknięty w celi w HM Prison Parc, bez możliwości ćwiczeń, bez możliwości wyjścia z celi, z wyjątkiem jednego prysznica, z minimalną interakcją (strażnicy często po prostu rzucają jego jedzenie na podłogę i zamykają drzwi) i odmawiają mu opieki zdrowotnej, o którą prosił z powodu infekcji oka. W przeciwieństwie do większości zakładów karnych, w których można kupić własne owoce i warzywa jako uzupełnienie żywności więziennej, która nie nadaje się do spożycia przez ludzi, w HMP & YOI Parc odmawia się więźniom tej możliwości, uznając świeżą żywność za „zagrożenie dla bezpieczeństwa”. Zmuszają także więźniów do wyboru pomiędzy kredytem na telefon, który umożliwia kontakt z bliskimi, a artykułami pierwszej potrzeby ze sklepiku więziennego. W większości zakładów karnych środki na telefon stanowią dodatek do tygodniowych wydatków na dodatkową żywność i przybory toaletowe, ale w zakładzie w Parc środki na telefon muszą być wykupione z tygodniowego limitu wydatków.

Dyrektor HM Parc, Janet Wallsgrove, otrzymała w tym roku od królowej odznaczenie OBE za „zasługi dla służby więziennej”. Więzienie HM Prison Parc jest liderem w dziedzinie niewolnictwa więziennego i rutynowo zamyka młodych przestępców i dorosłych w celach przekraczających dopuszczalny limit. Jeden z więźniów w skrzydle Toby’ego był zamknięty przez 24 godziny na dobę przez 18 dni. To tortury, ale nic dziwnego, że w Parc panuje taki reżim – to więzienie jest prowadzone przez firmę G4S, której strażnicy wsławili się zamordowaniem Angolczyka Jimmy’ego Mubengi w zatłoczonym samolocie pasażerskim 12 października 2010 r.

Możesz napisać do Toby’ego na adres: Toby Shone A7645EP, HM Prison Parc, Heol Hobcyn John, Coity, Bridgend CF35 6AP

Darowizny można przekazywać na adres:

The Bottled Wasp
Sort Code: 08-92-99
Acc No: 65601648
IBAN: GB35 CPBK 0892 9965 6016 48
BIC: CPBK GB22
Ref: ADREAM

Fuck the prison system!

https://brightonabc.org.uk/campaigns.html#39