„Żadnych negocjacji, partnerstwa, legitymizacji” – Komitety Oporu Madani (Sudan)

Sudan. Oświadczenie Madani Resistance Committees, przypominające wszystkim, że rewolucja osiągnie swoje cele bez względu na to, jak długo będą trwały lata zdrady i zaprzaństwa:

Żadnych negocjacji, partnerstwa, legitymizacji

Pozdrowienia chwały dla męczenników chwalebnej Rewolucji Grudniowej, wszelkie wsparcie i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i zaginionych, towarzysze maltretowanej ojczyzny.

My, w Komitetach Oporu Madani, uważnie obserwowaliśmy haniebny pęd puczystów i hazardzistów, począwszy od uległych sił politycznych, aż po ostatnie próby legitymizacji nieudanego zamachu stanu, polegające na przerwaniu rewolucji trwającej od 11 kwietnia poprzez zamach z 25 października, poprzez zaproponowanie mapy drogowej, która toruje drogę powrotowi upadłego reżimu islamskiego.

Po tym, jak chciwe siły regionalne i międzynarodowe wyczuły, że rewolucja zdecydowanie odrzuciła politykę puczystów i ich zwolenników, zaczęły wywierać presję, aby rozbić rewolucyjną ulicę w jej szczytowym momencie, podejmując inicjatywy i przyciągając słabe dusze do obozu ugodowego. Strach elit politycznych i wojskowych oraz ich przywódców przed rewolucyjną dojrzałością ruchu oporu stał się oczywisty, ruch oporu zidentyfikował kryzys rządów i zaczął go rozwiązywać za pomocą wizji politycznych i kart, które podkreślały odrzucenie militaryzacji państwa i jednostronności elit w rządzeniu, a także przywrócenie suwerenności państwa.

Największą obawą sił tyranii i reakcji jest zjednoczenie ulicy w kwestii odbudowy państwa opartej na przerwaniu grabieży bogactw i likwidacji państwa karteli i korupcji, z których dochody są dzielone przez byłych opiekunów reżimu, siły sekciarskie i regionalne oraz grupy zbrojne. Kryzys gospodarczy, kryzys bezpieczeństwa i kryzys usług zostały wykorzystane do osiągnięcia sytuacji braku państwa, a następnie do szybkiego i szokującego uwolnienia pozostałości byłego reżimu, co zwabiło siły miękkiego lądowania, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, na plac budowy osiedla.

Przestrzegamy przed pogrążaniem kraju w tunelu chaosu i podżegania poprzez tworzenie bloków i ugrupowań oderwanych od żądań narodu i sił narodowo-rewolucyjnych. Jesteśmy również w pełni świadomi rozmiarów spisków, których celem jest odwrócenie postępów rewolucji poprzez kupowanie ludzi tanich i spragnionych władzy i korzyści. Przypominamy wszystkim, że będziemy nadal podążać drogą męczenników i że rewolucja osiągnie swoje cele niezależnie od tego, jak długo będą trwały lata zdrady i zaprzaństwa.

Komitety Oporu Madani
18 kwietnia 2022 r.
anarchistfederation.net