Rocznica powstania w barcelonie 1936

19 lipca 1936 roku, wojsko i obywatele powstali w barcelonie przeciwko rządowi. Niezwykłe połączenie anarchistów i innych robotników dało początek rewolucji, w trakcie której wcielane w życie były syndykalistyczne idee.

CNT-FAI (Confederación National del Trabajo – Federación Anarquista Ibérica) rozpoczęły proces kolektywizacji ziemi i oddawania środków produkcji w ręce pracowników. Na terenie katalonii wprowadzono bezpłatną edukację, ochronę zdrowia i komunikację miejską. Zakłady pracy były zarządzane w sposób oddolny i demokratyczny, co przyczyniło się do wzrostu efektywności produkcji przemysłowej o 25%.

Nie można też nie wspomnieć o roli, jaką podczas rewolucji odegrały kobiety. Mujeres Libres (Kobiety Wyzwolone) była żeńską organizacją anarchistyczną, która dbała o równouprawnienie kobiet, nieznane wcześniej na tych terenach. Jej członkinie walczyły również z bronią w ręku z innymi milicjantami, przeciwko faszystom Franco.

Wiejski