Federacja Anarchistyczna Iranu i Afganistanu potrzebuje finansowego wsparcia

15 sierpnia ubiegłego roku (2021), po zajęciu Afganistanu przez Talibów, wycofaliśmy naszych towarzyszy z tego regionu, dlatego też poprosiliśmy o wsparcie finansowe od międzynarodowych towarzyszy. Ta prośba przyniosła pomoc naszym towarzyszom w różnych częściach świata. W ciągu kilku dni udało się rozwiązać ekonomiczną potrzebę wyjazdu kilku anarchistycznych towarzyszy zagrożonych aresztowaniem, z Afganistanu.

Wykorzystaliśmy również środki otrzymane przez naszych towarzyszy na pomoc dla kilku uchodźców z Afganistanu oraz inne wydatki, które musieliśmy pominąć ze względów bezpieczeństwa. Niektórzy z tych towarzyszy przenieśli się do Francji, Japonii i USA. Jednak niektórzy z nich nadal żyją za granicami Pakistanu i Iranu, nie mogą ich opuścić i stanęli w obliczu ryzyka wykrycia. Mając na uwadze znaczenie obecności tych towarzyszy w ciele ruchu anarchistycznego oraz nacisk na ich zdrowie fizyczne i psychiczne, postanowiliśmy po raz kolejny zwrócić się o pomoc i współpracę do globalnej społeczności.

W Iranie powstanie feministyczne, które rozpoczęło się 16 września 2022 roku, weszło w nową, bardziej radykalną fazę. Od 24 września (czasu irańskiego) miasto Oshnavieh zostało wyzwolone spod władzy Republiki Islamskiej. To już nie jest seria protestów, ale rewolucja, rewolucja feministyczna. Chociaż nie możemy omawiać konkretnych planów dotyczących Iranu, to biorąc pod uwagę okoliczności, nie możemy pominąć możliwości i konieczności wykorzystania tam tego finansowania.

Jak zawsze, doceniamy solidarność wszystkich naszych towarzyszy i przyłączyliśmy się do globalnej walki anarchistycznej.

Środki można przekazać tutaj.