Turcja używa przeciw kurdom broni chemicznej, międzynarodowo uznanej za zbrodnię przeciw ludzkości

Poniżej przedstawiamy oświadczenie Związku Demokratycznych Społeczności Kurdyjskich (KCK), tłumaczone ze strony kck-info.com:


Po tym, jak HPG (Ludowe Jednostki Obrony – przyp. tłum.) ogłosiło niedawno, że 17 partyzantów zostało zmasakrowanych przy użyciu broni chemicznej w Zap, Metinie i Avaşin i opublikowało pewne dokumenty potwierdzające ten fakt, użycie broni chemicznej przez okupacyjną armię turecką przeciwko partyzantom znalazło się na porządku dziennym i tym samym stało się przedmiotem publicznej dyskusji. W rezultacie szereg wrażliwych osobistości i instytucji demokratycznych zaczęło interesować się tą kwestią i wyraziło swoje stanowisko w tej sprawie. Wśród nich znalazła się przewodnicząca Tureckiego Stowarzyszenia Medycznego, Şebnem Korur Fincancı. Słuchając głosu sumienia i prawdy, prezeska TMA Fincancı stwierdziła, że opublikowane dokumenty są poważne i że turecka armia użyła broni chemicznej przeciwko partyzantom. Jednak faszystowski rząd AKP-MHP, który dopuszcza się tych zbrodni przeciwko ludzkości, wpadł w panikę w obliczu rewelacji i postanowił dopaść tych, którzy postawili tę sprawę na porządku dziennym. W rezultacie Şebnem Korur Fincancı została namierzona i zatrzymana. Zatrzymanie członków wolnej prasy jest również związane z próbą zapobieżenia ujawnieniu zbrodni i korupcji popełnionych przez AKP-MHP, zwłaszcza użycia broni chemicznej. Faszystowski rząd AKP-MHP, który został złapany na gorącym uczynku, nie może jednak ukryć zbrodni przeciwko ludzkości, których dopuścił się poprzez swój ucisk i próby uciszenia wszystkich. Od samego początku faszystowski rząd AKP-MHP i okupacyjna armia turecka używały broni chemicznej w swojej wojnie przeciwko siłom partyzanckim. Zostało to obszernie udokumentowane. Jako Ruch Wolności Kurdystanu wielokrotnie stwierdzałyśmy, że okupacyjna armia turecka używa broni chemicznej przeciwko partyzantom. Mówiliśmy również, że wszyscy muszą być wrażliwi na tę sytuację. Jednakże przedmiotowa kwestia nie została jeszcze włączona do porządku obrad w takim stopniu, w jakim powinna. Chociaż niektóre wrażliwe kręgi wykazały zainteresowanie naszymi oświadczeniami i wezwaniami, wyraziły swoje stanowisko i próbowały wysłać delegacje na pole bitwy, kwestia ta jak dotąd nie znalazła się na porządku dziennym w wystarczającym stopniu, dlatego też zbrodnie wojenne AKP-MHP nie zostały ujawnione. Delegacje, które przybyły do Południowego Kurdystanu (Północnego Iraku), aby udać się na pole walki, zostały powstrzymane przez KDP. Następnie Dowództwo Centralnego Dowództwa Obrony Ludowej opublikowało niedawno część dokumentów, które posiadało na temat użycia broni chemicznej.

Paniczne i wściekłe zaprzeczanie faszystowskiego rządu AKP-MHP i jego współpracowników w sprawie użycia broni chemicznej jest próbą ukrycia prawdy i wynikiem psychologii winy. Fakt, że urzędnicy faszystowskiej armii twierdzą, że w ich magazynach nie ma broni chemicznej, również służy ukryciu prawdy. Nie wierzy w to ani naród kurdyjski, ani instytucje i środowiska demokratyczne. Państwo irackie twierdziło, że również nie posiada w swoich zasobach żadnej broni chemicznej, a kiedy USA najechały irak, nie znalazły żadnej broni chemicznej. Ale reżim Saddama Husajna użył broni chemicznej w Halabji. Dlatego oświadczenia urzędników faszystowskiej i okupacyjnej armii nie mają żadnej wartości. Naród kurdyjski bardzo dobrze zna zbrodnie przeciwko ludzkości, jakich dopuściło się ludobójcze kolonialne państwo tureckie, ponieważ sam doświadczył tej rzeczywistości. To nie pierwszy raz, kiedy ludobójcze kolonialistyczne państwo tureckie i jego armia okupacyjna użyły broni chemicznej przeciwko Kurdom. Państwo tureckie ucieka się do wszelkiego rodzaju brudnych i niemoralnych metod, w tym do użycia broni chemicznej, i od dawna popełnia zbrodnie przeciwko ludzkości w swojej wojnie przeciwko Kurdom. W wyniku zeznań złożonych przez tych, którzy dokonywali masakr z użyciem broni chemicznej, fakt ten stał się znany nie tylko narodowi kurdyjskiemu, ale też wszystkim innym. Wszystkie związane z tym dokumenty są znane opinii publicznej. W związku z tym konieczne jest podejście do państwa tureckiego i jego armii w oparciu o tę świadomość historyczną.

W całej swojej historii państwo tureckie używało broni chemicznej w wielu masakrach przeciwko Kurdom i nie próbowało ukryć tego faktu. Jednym z najbardziej znanych miejsc, gdzie dokonywano masakr z użyciem broni chemicznej, jest Dersim. W kampanii przeciwko Dersim w 1938 roku użyto broni chemicznej do przeprowadzenia ludobójstwa na Kurdach. Tym samym popełniono wielką zbrodnię przeciwko ludzkości. W Dersim ci, którzy uciekli przed masakrą i schronili się w górach i jaskiniach, zostali zagazowani gazem chemicznym i w ten sposób zmasakrowani w jaskiniach. Później znaleziono tam kości osób zmasakrowanych przy użyciu broni chemicznej. Osoby, które dokonały masakry przy użyciu broni chemicznej w Dersim, wyraźnie to później stwierdziły. Państwo tureckie użyło również broni chemicznej w masakrach w Ararat i w potoku Zilan. Ponieważ użycie broni chemicznej nie było wówczas zakazane, ludobójcze kolonialistyczne państwo tureckie nie ukrywało tego i nie wahało się wziąć za to odpowiedzialności. Jedynym wysiłkiem państwa tureckiego było znalezienie uzasadnienia dla swoich masakr, dlatego też wskazało ono na rebelię kurdyjską.

Protest kurdów pod siedzibą ONZ w genewie

Dzisiaj, ponieważ na całym świecie użycie broni chemicznej uznaje się za zbrodnię przeciwko ludzkości i przyjmuje się surowe stanowisko wobec tych, którzy używają tej broni, faszystowski rząd AKP-MHP ucieka się do ukrywania użycia broni chemicznej. Ci, którzy to ujawniają i wyrażają swoją opinię na ten temat, są celem ataków i uciszania przez AKP-MHP. Próbują oni uciszyć tych, którzy mówią prawdę, podkreślając znaczenie państwa, narodu i ojczyzny oraz podsycając nacjonalistyczną histerię. Dlatego konieczne jest wzmocnienie głosów prawdy i ochrona tych, którzy ją mówią. Samo bycie człowiekiem jest wystarczającym powodem, aby przeciwstawić się tej zbrodni przeciwko ludzkości. Absurdem jest mówienie o człowieczeństwie tych, którzy nie zajmują takiego stanowiska. Jak dotąd w trakcie trwającej rok wojny bronią chemiczną zabito nie tylko 17 przyjaciół, ale ponad 80 bojowników o wolność. Okupacyjna armia turecka użyła również broni chemicznej w [południowych obszarach kurdyjskich] Werxelê i Tepê Sor. HPG upubliczniło to wszystko i dostarczyło informacji na temat natury, kolorów i skutków użytej broni. Kiedy te informacje zostaną wzięte pod uwagę, zakres zbrodni przeciwko ludzkości zostanie lepiej zrozumiany. Dlatego oświadczenia o zaprzeczaniu składane przez urzędników faszystowskiej armii nie są prawdziwe. Przez lata turecka armia i państwo ukrywały i zaprzeczały zbrodniom przeciwko ludzkości i sieciom morderstw, których używały w latach 90. Dopiero po upływie sporej ilości czasu przyjęto, że fakty wyrażone w odniesieniu do tej kwestii, zwłaszcza istnienie JİTEM, są prawdziwe.

Z drugiej strony, konfiskując maski i narzędzia dostarczone przez partyzantów w celu ochrony przed wojną chemiczną oraz uniemożliwiając delegacjom, które chciały udać się na pole bitwy, aby zbadać użycie broni chemicznej, KDP ujawniła, że jest partnerem antykurdyjskiego faszystowskiego rządu AKP-MHP i okupacyjnej armii tureckiej w ich ludobójstwie Kurdów i zbrodniach przeciwko ludzkości.

Postawa międzynarodowych mocarstw również pokazuje ich współudział w zbrodniach wojennych faszystowskiego rządu AKP-MHP. Do dziś nie zajęły one stanowiska, chociaż powszechnie wiadomo, że państwo tureckie użyło broni chemicznej. Chociaż OPCW (Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, ang. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) jest odpowiedzialna za badanie przypadków użycia broni chemicznej, nie przyjęła żadnych wniosków w tej sprawie, nie mówiąc już o zajęciu stanowiska. Broń i technologie wykorzystywane do ludobójstwa Kurdów, zwłaszcza broń zakazana, są dostarczane siłom tureckim przez mocarstwa amerykańskie, europejskie i NATO. Takiej postawy międzynarodowych mocarstw nie może zaakceptować ani naród kurdyjski, ani ludzkość. Muszą one porzucić tę postawę i przestać być współwinne zbrodniom przeciwko ludzkości popełnianym przez faszystowską AKP-MHP w wyniku jej wrogości wobec Kurdów. Stany zjednoczone, państwa europejskie i wszystkie odpowiednie siły, zwłaszcza OPCW i ONZ, muszą zająć stanowisko wobec zbrodni wojennych państwa tureckiego. W przeciwnym razie zostaną one uznane za winne przez nasz naród i przez historię.

Faszystowski rząd AKP-MHP i urzędnicy armii okupacyjnej agresywnie zaprzeczają użyciu broni chemicznej z powodu własnej winy i celują w tych, którzy głośno o tym mówią. Takie stanowisko AKP-MHP to dość, by wystarczająco wyjaśnić prawdę. Jeśli broń chemiczna nie została użyta, to dlaczego ci, którzy o tym mówią, są namierzani i aresztowani? W ten sposób chcą zapobiec ujawnieniu prawdy. Sprawa ta jest jednak bardzo ważna i dlatego każdy powinien podjąć wysiłek, by prawda wyszła na jaw. Aby poznać prawdę, niezależne delegacje muszą udać się na pole walki i przeprowadzić tam dochodzenie. Chciałybyśmy wezwać wszystkie oficjalne i demokratyczne instytucje cywilne do przeprowadzenia takiego dochodzenia. Jesteśmy gotowe zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie dla delegacji, które udadzą się na pole bitwy i przeprowadzą tam dochodzenia. HPG już zapowiedziało, że pomoże niezależnym delegacjom odwiedzić pole bitwy i przeprowadzić śledztwo.

Agresja wobec Kurdów i popełnione w jej wyniku zbrodnie nie oznaczają jedynie winy AKP-MHP. Cały kraj i społeczeństwo są stawiane w stan podejrzenia, a tym samym czyni się je wspólnikami w zbrodniach przeciwko ludzkości. Z tego punktu widzenia nie tylko Kurdowie, ale także siły demokratyczne Turcji, intelektualiści, pisarze, artyści, naukowcy i wszystkie wrażliwe grupy muszą zająć stanowisko przeciw zbrodniom przeciwko ludzkości popełnianym przez AKP-MHP oraz informować i mobilizować społeczeństwo w tej sprawie. AKP-MHP musi zostać powstrzymana przed popełnieniem kolejnych zbrodni i musi zostać osądzona za liczne zbrodne przeciwko ludzkości i ludobójstwa, których już dokonała. Sumienie i przyszłość społeczeństwa można uratować poprzez postawienie faszystowskiego rządu AKP-MHP przed sądem i pociągnięcie go do odpowiedzialności.