Dni Antywięzienne | Urodziny Szpili | ACAB Fest | PROGRAM

English version is available below
Русская версия доступна ниже

[PL] PROGRAM

Piątek, 29/09

18:00 Otwarcie
18:30 Prezentacja: Hierarchia więzienna w krajach byłego Związku Radzieckiego
18:30 Warsztaty na zapisy: Praktyki Odpoczynku. Warsztat pracy z ciałem
(Czule masuję)

Dodatkowo w piątek od 18:00:

 • distro, pisanie listów do uwięzionych, zbiórka książek dla uwięzionych

Sobota, 30/09

15:00 Otwarcie
16:00 Warsztaty z robienia szablonów na tkaninach
17:00 Warsztat: Zawsze i wszędzie policja nagrana będzie
18:00 Dyskusja: Represje po PiS? Anarchistyczna perspektywa na zbliżające się wybory
20:00 Impro teatralne
21:00 Koncert: Aljas
22:00 Afterparty: Poważne Dziewczyny, Moli & Kevin Murf

Dodatkowo w sobotę od 15:00:

 • benefitowe tatuaże
 • distro / merch
 • benefitowe jedzenie
 • kino antypolicyjne i antywięzienne
 • pisanie listów do uwięzionych
 • zbiórka książek dla uwięzionych
 • piniaty

[ENG] ANTI-PRISON DAYS | BIRTHDAY OF SZPILA | ACAB FEST | PROGRAMME

Friday, 29/09

6:00 p.m. Opening
6:30 p.m. Presentation: Prison hierarchy in the post soviet countries
6:30 p.m. Workshop for registration: Practices of Rest. Body work workshop
(Czule masuję)

Additionally on Friday from 6 p.m.:

 • distro and letter writing to prisoners

Saturday, 30/09

3:00 p.m. Opening
4:00 p.m. Stencil-making workshop
5:00 p.m. Workshop on filming the police on video
6:00 p.m. Discussion: Will there still be repression after PiS? An anarchist perspective ahead of the upcoming elections in Poland
8:00 p.m. Theatre improvisation
9:00 p.m. Concert: Aljas
10:00 p.m. Afterparty: Poważne Dziewczyny, Moli & Kevin Murf

Additionally on Saturday from 3 p.m.:

 • benefit tattoos
 • distro / merch
 • benefit food
 • anti-police and anti-prison cinema
 • letter writing to prisoners
 • collecting books for prisoners
 • piñatas

[RU] АНТИТЮРЕМНЫЕ ДНИ | ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШПИЛИ | ACAB ФЕСТ | ПРОГРАММА

Пятница, 29/09

18:00 Открытие
18:30 Тюремная иерархия в постсоветских странах и ее влияние на гомофобию в движении
18:30 Воркшоп по записи: Практики отдыха. Воркшоп по работе с телом
(Czule masuję)

Дополнительно в пятницу с 18:00:

 • Дистро и писание писем заключенным. Сбор книг для заключённых

Суббота, 30/09

15:00 Открытие
16:00 Воркшоп по рисованию на ткани при помощи трафаретов
17:00 Воркшоп по съёмке полиции на видео
18:00 Дискуссия: Будут ли репрессии после PiS? Анархистская перспектива на предстоящие выборы
20:00 Театральная импровизация
21:00 Концерт: Aljas
22:00 Афтерпати: Serious Girls, Moli & Kevin Murf

Дополнительно в субботу с 15:00:

 • бенефитовые татуировки
 • дистро / мерч
 • бенефитовая еда
 • антиполицейское и антитюремное кино
 • написание писем заключенным
 • сбор книг для заключенных
 • пиньяты