Czym jest anarchizm – tekst ulotki

Poniżej tekst ulotki, jaką przygotowała WFA o podstawach anarchizmu. Ulotki pierwszy raz pojawiły się na ulicach na tegorocznym streetparty 11 listopada i wzbudziły całkiem niezłe zainteresowanie.


Nieważne któremu obszarowi świata się przyjrzysz, możesz zobaczyć bardzo podobne zjawiska polityczne – korupcja, kłamstwa, bawiący się w “zbawców świata” przywódcy gotowi poświęcić innych ludzi w imię narodu, demokracji, religii, tradycji, gospodarki czy wyzwolenia proletariatu. Wiele osób z czasem godzi się z światem pełnym wyzysku i niszczenia drugiego człowieka, natury czy zwierząt, gdzie jedni ludzie rozkazują innym dla swoich celów.

Czy tak musi wyglądać świat? My, anarchiści, uważamy że nie. Że można i warto dążyć do sprawiedliwego i wolnego świata, pozbawionego narzuconych z góry relacji dominacji i podporządkowania.

Anarchizm jest ruchem społecznym i ideologią polityczną ze 150-letnią historią. Postuluje konieczność i możliwość stworzenia społeczeństwa opierającego się na dobrowolnych, horyzontalnych, zdecentralizowanych i sfederowanych strukturach organizacyjnych, gdzie decyzje podejmowane są oddolnie (z inicjatywy osób decydujących i w sprawach ich dotyczących) i kolektywnie (wspólnie, poprzez dyskusję członków grupy o tym, co dla nich najlepsze). Poprzez tworzenie takich struktur anachistki chcą zanegować wszelkiej maści autorytarne, opresyjne relacje społeczne. Próbujemy tworzyć świat, w którym liczą się zdanie, potrzeby, aspiracje i marzenia każdej osoby. Jednocześnie ważna jest dla nas autonomiczność (niezależność, wolność) każdego członka i każdej grupy do definiowania swojej tożsamości. W ten sposób anarchiści chcą łączyć ze sobą koncepcje często uznawane za wzajemnie się wykluczające – egalitaryzm i indywidualizm. Twierdzimy, że stanowią one nierozerwalną jedność, a odrzucenie przynajmniej jednej z nich prowadzi do zniewolenia.

Nie wierzymy w naiwne bajeczki, że wolność i dobrobyt podarują nam ludzie w garniturach i prywatną ochroną pilnującą ich luksusowych samochodów czy mieszkań na wynajem. Bierzemy sprawy we własne ręce i działamy bezpośrednio, organizując się w autonomiczne organizacje, jak chociażby kooperatywy pracownicze (jak Motion Twin), akcje lokatorskie (jak Komitet Obrony Praw Lokatorów), kolektywy aktywistyczno-artystyczne (jak Sambrokato, grupa Rytmów Oporu), rewolucyjne związki zawodowe (jak Związek Syndykalistów Polskich) czy różne inicjatywy pomocowe (jak Food not Bombs – Obiady u Ady).

Jeśli chcesz z nami działać to możesz dołączyć m.in. do tych lokalnych organizacji:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź te miejsca w internecie: