Ku chwale ulg dla przedsiębiorców!

Rząd niedawno ogłosił zmiany w  składce zdrowotnej i muszę Wam powiedzieć, że nie ma to jak taka fajna, ryczałtowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców. I też oczywiście taka nie za wysoka, co by przedsiębiorców zbytnio nie obciążać – przecież to oni stanowią sól tej ziemi i podstawę polskiej gospodarki!

Oczywistym jest przecież, że osoba otrzymująca płacę minimalną (4242 zł) powinna więcej dorzucać się do systemu zdrowotnego, od takiego informatyka na JDG zarabiającego np. 13/14 tyś zł. Przecież informatycy nie chorują, a jak zachorują to wszyscy mają prywatne ubezpieczenie i po szpitalach NFZ nie będą się szlajać i w kolejkach czekać – takie atrakcje zarezerwowane są dla biedoty niepotrafiącej sobie w życiu poradzić.

Poza tym, przecież przedsiębiorcy z wyższymi dochodami wiedzą lepiej co zrobić z pieniędzmi od hałastry na etacie / gorzej zarabiającej – więc naturalnym jest, by ich ciągnąć do góry, a pozostałą hołotę w dół. Zwiększanie nierówności gospodarczych w ten sposób wcale nie spowoduje spowolnienia wzrostu gospodarczego oraz pogorszenia poziomu życia większości, kosztem grupki uprzywilejowanych, a co za tym idzie zwiększenia napięć oraz niepokojów społecznych i wzrostu popularności ruchów żerujących na nich – np. faszyzmu.

Przy tym wszystkim trzeba jeszcze pamiętać, że nasz system zdrowotny ma się świetnie – nie jest niedofinansowany i polska nie jest wcale krajem z prawie najmniejszymi wydatkami na ochronę zdrowia w Europie. W takiej sytuacji ograniczenie dopływu środków do systemu zdrowotnego wydaje się jak najlepszym rozwiązaniem, umożliwiającym np. skrócenie czasu oczekiwania w kolejkach i poprawienie jakości świadczonych usług.

Na koniec należy wspomnieć, że entuzjazm rządu do udzielaniu ulg przedsiębiorcom udziela się też przy innych kwestiach i w stosunku do innych grup społecznych, w szczególności tych, nie posiadających za sobą lobby biznesu. Widzimy obecnie jak bardzo obecny rząd jest skłonny podwyższyć rentę socjalną dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami i zapewnić im jak i im podopiecznym godne życie. Albo pędzi tylko jak może by przyznać równouprawnienie osobom LGBT/queerowym.

Jak dobrze mieć rząd, który ma ustalone priorytety z myślą i korzyścią o nas wszystkich a nie tylko klasy panującej!

’Wakar’